Zápis dětí do škol bude v dubnu

Zápis dětí do škol bude v dubnu
ilustrační foto

Zápis žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2018/2019 bude v Prostějově v dubnu.

Zápis žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2018/2019 je v souladu s § 36 odst. 4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění koná v pátek 20. dubna 2018 od 12:00 – 18:00 hodin. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 7/2009, kterou se stanoví spádové obvody základních škol v územním obvodu statutárního města Prostějova. (red)

Poslat nový komentář