Obyvatele v Žešově čeká rekonstrukce průtahu obcí

Obyvatele v Žešově čeká rekonstrukce průtahu obcí
ilustrační foto

Radní odklepli zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov. Po nové páteřní komunikaci obyvatelé Žešova volají již nějaký čas a jak se ukazuje, na řadě je výběr prováděcí firmy, která by se o novou silnici postarala.

„Hlavním kritériem pro výběr dodavatele stavby pro tuto investiční akci bude pochopitelně ekonomická výhodnost nabídky. Dále jedním z navržených hodnoticích kritérií bude délka záruky za jakost stavebních prací. Výzvu k jejímu podání budeme posílat pětici možných dodavatelů,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že pro hodnocení s ohledem na charakter zakázky nebude využita elektronická aukce. Předložené písemné nabídky účastníků tak budou hodnoceny klasicky výběrovou komisí.

„Tamní obyvatele čeká rekonstrukce průtahu obcí včetně nezbytných rekonstrukčních prací stávající dešťové kanalizace a rozšíření plochy stávajících parkovacích i odstavných stání a také rekonstrukce veřejného osvětlení. Stavební práce budou z provozně technických důvodů rozděleny do dvou etap na rok 2018 a rok 2019,“ uvedl Fišer.

O projekt pro provádění stavby se postarala Projekční kancelář Laboro ateliér, s.r.o., Choceň. Rekonstrukční práce budou probíhat v termínech 20. 4. 2018 - 30. 8. 2018 a 1. 4. 2019 – 30. 8. 2019. Jako první bude provedena etapa, vybraná dle stanoviska Osadního výboru místní části Žešov.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 11,1 milionu korun (bez DPH). (red)

 

Poslat nový komentář