Žádost o umístění tabulek ve Studentské dorazila. Jednat o ní bude rada města

Žádost o umístění tabulek ve Studentské dorazila. Jednat o ní bude rada města
ilustrační foto ber

Až ve středu 20.července 2016 byla doručena do datové schránky města Prostějova žádost o umístění edukativních tabulek na pozemku bývalého židovského hřbitova ve Studentské ulici. Jak PvNovinky informovaly, tabulky se na městském pozemku objevily už v pondělí, kdy je instalovali zástupci mezinárodní židovské komunity. Zda na místě zůstanou, rozhodne v pondělí Rada města Prostějova.

„Obracím se tedy na vedení města Prostějova s formální žádostí o přivolení k rozmístění šesti typů informačních a edukativních tabulek na pozemku, pod nímž se nacházejí ostatky 1924 židovských občanů města Prostějova. Tabulky s výhradně vzdělávacími sděleními apelující zejména na zdravý rozum dnešních generací občanů by měly zůstat na místě až do 27. listopadu, což je den 200. výročí úmrtí Rabína Horowitze, jehož obnovený památník na pozemku již stojí.

Jsem přesvědčen, že Vaším přivolením k rozmístění tabulek jasně prokážete dobrou vůli vedení města respektovat pietu místa významného pro místní i mezinárodní židovskou komunitu,“ uvedl v žádosti Michal Donath.

Město Prostějov se záležitostí bude zabývat v pondělí 25. 7. 2016, žadateli odpovědělo následovně.

„Obdobné záležitosti spadají do kompetence vedoucího Odboru správy a údržby majetku města MMPv Libora Vojtka, který za vlastníka vydává písemný souhlas případně nesouhlas. Standardním postupem je, že žádost přijde s dostatečným předstihem a je z ní patrný obsah a grafika rozmísťovaných předmětů či tabulek. Následně si vedoucí odboru správy a údržby majetku města vyžádá i stanovisko vedení města pro vydání souhlasu či nesouhlasu. Při rozhodování bere vedoucí odboru zejména v potaz, zda nedojde například k omezení užívání veřejného prostranství občany, ohrožení zdraví a bezpečnosti, či zda toto neznemožní údržbu (například sečení trávy),“ píše se v dopise, ve kterém město žadatele zároveň upozornilo, že tabulky postupně padají a existuje nebezpečí, že budou odcizeny, poškozeny nebo ohrozí kolemjdoucí (ostré plastové hrany a hroty kovových tyčí). „Stav edukačních tabulí průběžně dokumentujeme (pořizujeme fotodokumentaci), aby bylo zřejmé, v jakém stavu se nacházejí. Ty, které jsou v tuto chvíli popadané, uložíme z výše uvedených důvodů do prostor vyhrazených městem Prostějovem. Jsme připraveni předat je židovské komunitě,“ dodala mluvčí radnice Jana Gáborová. (red)

Poslat nový komentář