Odstraňte tabulky ze Studentské, žádá magistrát

Odstraňte tabulky ze Studentské, žádá magistrát
ilustrační foto ber

Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova posoudil žádost společnosti Donath Business & Media s.r.o., Praha, o přivolení k rozmístění šesti typů informačních a edukativních tabulek na pozemku města v ul. Studentská, v místě bývalého židovského hřbitova. Žádost zamítl.

Z hlediska zabezpečení běžné údržby pozemku vytvářejí tyto tabulky překážku v sečení travnatých ploch a výhledově podzimnímu sběru listí. Tabulky jsou svým provedením také možným rizikem úrazu, jelikož plastový rámeček má ostré hrany a stojina je kovová. Toto riziko vzroste zvláště po zahájení školního roku v blízké škole (záležitost byla konzultována s ředitelem přilehlé školy). Z těchto důvodů považuje Magistrát města Prostějova umístění tabulek až do 27.11.2016 za zcela nevhodné a nebezpečné. Popadané tabulky ležící na zemi již nyní narušují vzhled a pietu celého místa.

Z důvodu bezpečnosti a vzhledu místa byly popadané tabulky ležící na zemi odvezeny a uloženy do skladu v budově radnice a jsou připraveny k odevzdání zpět žadateli.

Po vyhodnocení všech uvedených okolností sdělil Odbor správy a údržby majetku města Prostějova žadateli, že nesouhlasí s umístěním informačních a edukativních tabulek na výše uvedeném pozemku a současně ho vyzval k jejich odstranění v termínu do 1. 8. 2016.

„Tato skutečnost nemění nic na tom, že město Prostějov i nadále jedná s Federací židovských obcí České republiky (jednání proběhlo také dnes v odpoledních hodinách - 25. 7. 2016) o možné úpravě prostoru tak, aby byl význam tohoto místa z hlediska jeho historie ještě patrnější a současně nebyla narušena funkcionalita lokality,“ dodala mluvčí magistrátu Jana Gáborová. (red)

Poslat nový komentář