Rozpočet města – škrty a čekání na dotace

Rozpočet města – škrty a čekání na dotace
O zeleň v MŠ A. Krále se starají i samotné děti.

Optimistický výhled při sestavování rozpočtu na rok 2012 vloni v říjnu vzal bohužel za své.   Město Prostějov hospodaří s rozpočtem schodkovým. Pokud nedojde k nepředvídané události, bude saldo mezi příjmy a výdaji na konci roku téměř 49 milionů korun.  

„V příštím roce by se mohl rozpočet města pohybovat v příjmové položce kolem 701 milionů korun a ve výdajích kolem 696 milionů korun. To by nasvědčovalo tomu, že by to mohl být vyrovnaný rozpočet. Při plánování neinvestičních výdajů se vychází ze skutečnosti k pololetí daného roku a uplatňuje se koeficient 0,9 čili mínus deset procent,“ představil v říjnu loňského roku růžové prognózy starosta Miroslav Pišťák. Situace v příjmové položce se však do konce roku výrazně zhoršila, chybělo přes 20 milionů korun. I přes razantní škrty ve všech výdajových položkách nakonec plánované výdaje  dosáhly částky 751 milionů korun a saldo 49 milionů korun je na světě. A možná bude hůř, protože recese hospodářské krize opět přidala vrásky na čele ekonomům a rozpočtářům. Investice města zatěžuje především povinná splátka za aquapark a rozestavěná přístavba základní školy ve Vrahovicích – cca 66 milionů. Město také podalo několik žádostí o státní nebo evropské dotace a na tyto akce musí mít finanční rezervu na spolufinancování. Jedná se například o revitalizace zeleně školních zahrad mateřských  škol v Prostějově, částka 3,5 milionu korun byla zakomponována už v rozpočtu minulého roku a počítá se s ní i v letošním roce. Aktuálně jsou zpracovány projekty a podány žádosti o dotace pro mateřské školy Máneska, v Žešově a v ulicích Smetanova, A. Krále, Fanderlíkova a Květné (sídl. E. Beneše). 

„Revitalizace zahrad mateřských škol se projekčně připravovaly už v loňském roce, následně se podávala žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí v rozsahu úprav zeleně, zpevněných ploch a vybavení mobiliářem,“ informovala tisková mluvčí radnice Jana Gáborová s tím, že rozhodnutí o přidělení dotace obdrží radnice během prvního čtvrtletí tohoto roku.     

(jap)

Poslat nový komentář