Jak vyřeší město nebezpečí v mateřské škole?

Jak vyřeší město nebezpečí v mateřské škole?
MŠ Rumunská. Ilustrační foto

Ředitelka mateřské školy v Rumunské ulici opakovaně upozornila vedení města na havarijní stav krčku, který spojuje dvě budovy školky, a žádá o urychlenou nápravu. Několikrát denně tímto místem  procházejí děti, neutěšený stav chodby ohrožuje jejich bezpečnost a zdraví. 

Spojnicí mezi dvěma budovami mateřské školy, která byla postavena před bezmála čtyřiceti lety, byla nekrytá chodba. Ta byla dodatečně obestavěna kovovou stěnou s jednoduchými okny bez jakékoliv tepelné izolace. V současné době proniká do chodbičky při dešti voda, na podlaze se tvoří kaluže a při vyšších mrazech i led. 

„Každé převádění dětí po chodbě během dne je nebezpečné, navíc musí učitelky děti oblékat. Žádali jsme vedení školky o nápravu již několikrát,“ zaznívá z řad nespokojených rodičů. Bezpečnostní technik, který odborně krček prohlédl, navíc upozornil na nebezpečí vysypání skel. Přestože ředitelka Luďka Musilová v průběhu posledních tří let opakovaně na nebezpečné místo upozorňovala, vedení města zatím její žádost o nápravu nevyslyšelo. Upozorněním ředitelky se zabývala rada města na svém posledním jednání 28. února – vzala ji na vědomí. 

Daleko operativněji zareagoval na potřeby mateřské školy v Rumunské ulici Okrašlovací spolek města Prostějova, který zajistil regeneraci školní zahrady. „V rámci péče o zeleň ve městě je to naše první letošní akce. Na žádost paní ředitelky Musilové jsme zajistili odborníka, který provedl ořez  dřevin a celkové ošetření zeleně ve školní zahradě tak, aby odpovídala evropským hygienickým podmínkám pro provoz mateřských škol,“ uvedla předsedkyně spolku Milada Sokolová.    

(jap)

Poslat nový komentář