Včera hořela od pálení trávy chatka v Lutotíně

Včera hořela od pálení trávy chatka v Lutotíně
ilustrační foto

Byť jaro teprve začíná, hasiči Olomouckého kraje letos již třicetkrát vyjeli k požáru travního porostu. Naposledy to bylo včera odpoledne, kdy se v Lutotíně při pálení shrabané trávy větrem přenesl oheň na zahradní chatku. 

K požáru zahradní chatky do obce Lutotín na Prostějovsku vyjížděli ve čtvrtek 15. března 2012 v 16:05 profesionální hasiči z Prostějova a dobrovolní hasiči Kostelce na Hané a Lutotína. Po příjezdu zjistili, že hoří zděná zahradní chatka o rozměrech 7 x 3 metry. Majitel poblíž chatky pálil shrabanou trávu na hromadě a díky větru se požár přenesl na zahradní chatku. Oheň zničil uskladněné dřevo, trámy a desky a plechovou střechu podbitou dřevem.

Požár předběžně způsobil škodu 10 tisíc korun, příčinou vzniku požáru bylo pálení trávy.

Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale vzpomeňme 31. březen 2008, kdy při vypalování trávy v Jindřichově na Šumpersku zemřel třiaosmdesátiletý muž. Hasiči po uhašení požářiště našli už jen jeho ohořelé tělo.

Hasiči před tradičním nešvarem, kterým je vypalování starého suchého porostu (trávy), důrazně varují. Je to činnost velmi nebezpečná a ze zákona zakázaná. V případě porušení tohoto zákazu hrozí podle zákona o požární ochraně fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě mohou hasiči udělit pokutu až do výše 500 000 Kč.

V této souvisloti připomeňme, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí, zejména pálení většího množství materiálu) je vhodné předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje. 

Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a nebo uvedou v hlášení nesprávné údaje a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům. K takovéto události došlo například ve středu 15. února 2012, kdy v 9:30 hodin přišlo na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje hlášení, že v Prostějově na ulici Určická hoří. Operační důstojník na místo vyslal profesionální hasiče z Prostějova, kteří po příjezdu zjistili, že jde o pálení klestí na hromadě na volném prostranství. U ohně byla sice přítomna zodpovědná osoba, ale pálení nebylo nahlášeno na operační středisko. Hasiči ohniště zalili vodou a vrátili se zpět na základnu. Požár nezpůsobil sice žádnou škodu, ale v tomto případě šlo o zcela zbytečný výjezd hasičů.

 

Oznámení o pálení klestí

Pálení klestu je třeba vždy nahlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Vybrat si můžete jeden ze tří způsobů:

- telefonem 950 770 010,

- e-mailem opis(zavináč)olk.izscr.cz

- vyplněním formuláře na webu HZS Olomouckého kraje www.hzsol.cz.

 

V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon), a dále

- dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,

- při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,

- místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,

- místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,

- opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,

- místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,

- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,

- spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů,

- plošné vypalování porostů je zakázáno.

 

Budiž varováním, že jarní měsíce (březen, duben) dlouhodobě patří mezi měsíce, kdy hoří nejčastěji, v dubnu dokonce vzniká nejvíce lesních požárů z celého roku. 

(red)

Poslat nový komentář