Sokol oslaví stopadesátiny sletem

Sokol oslaví stopadesátiny sletem
ilustrační foto

Nejstarší sportovní a tělovýchovná organizace v České republice Sokol slaví v letošním roce 150. výročí od svého založení. K oslavě svého jubilea přistoupila tělovýchovná jednota Sokol sportovně – nácvikem skladeb pro XV. Všesokolský slet. Ten se uskuteční 1. až 7. července v Praze a budou mu předcházet regionální a krajské sportovní přehlídky. 

Letošní rok je pro Sokoly velkým svátkem. Po šesti letech se opět sejdou cvičenci od těch nejmenších až po seniory z věrné gardy na všesokolském sletu. Už od podzimu se v jednotlivých župách a jednotách nacvičují skladby na regionální vystoupení.

„Na Prostějovsku nacvičuje zhruba pět set cvičenců. Jejich připravenost prověří  župní slet v Prostějově, který proběhne 10. června ve sportovní hale Reálného gymnázia a ZŠ ve Studentské ulici v Prostějově, poté se zúčastníme 16. června sletu Olomouckého kraje,“ uvedla župní tajemnice Lenka Michlová. Všesokolského sletu v Praze se zúčastní 280 cvičenců z Prostějovska.

Program oslavy sokolského jubilea je velmi pestrý a probíhá od začátku roku. Pošta například vydala známku ke 150. výročí založení Sokola a Česká národní banka vydá pamětní stříbrnou minci.

Za oficiální datum založení Sokola se pokládá 16. únor 1862, kdy byla svolána ustavující valná hromada. Dostavilo se na ni 75 členů, starostou byl zvolen Jindřich Fügner, který byl nejen starostou ale i štědrým mecenášem Sokola. Spoluzakladatelem byl Miroslav Tyrš a další významné osobnosti. Sokol byl znovuobnoven v roce 1990. Navázal na programové tradice spojené s výchovným ovlivňováním člověka a zařadil i nové moderní sporty. Nejpočetnější složkou je však odbor sokolské všestrannosti, ve kterém se vytváří program pohybových aktivit a rekreačních sportů pro děti i dospělé včetně zdravotně postižených.   (red)

 

Poslat nový komentář