Radní navrhují nové ocenění pro strážníky

ilustrační foto
ilustrační foto

Primátor města Prostějova disponuje jako nejvyšší nadřízený Městské policie právem navrhnout udělení čestného odznaku a čestné plakety strážníkům za příkladný výkon svého povolání. Pokud projde zastupitelstvem nový návrh, přibude k těmto dvěma oceněním ještě třetí kategorie.

V loňském roce odsouhlasili zastupitelé zřízení dvou typů ocenění pro strážníky. Jednak „čestnou plaketu“ za mimořádný výkon při zajišťování veřejného pořádku, jednak „čestný odznak za věrnost“, kdy oceněný odsloužil 20 let. 

Nyní navrhuje vedení města třetí ocenění, a to „čestný odznak za zásluhy“. Toto ocenění mohou získat i osoby, které s městskou policíí spolupracují. Všechny tři kategorie spadají výlučně do pravomoci primátora, který je navrhne a předloží ke schválení zastupitelstvu.    

(jap)

Poslat nový komentář