Bezpečná cesta dětí do školy

Bezpečná cesta dětí do školy
ilustrační foto

Nadace Partnerství přerozdělí v letošním roce již pošesté prostřednictvím programu “Na zelenou” přes 1 milion korun 22 školám a školkám z celé republiky, kterým není lhostejné téma bezpečnosti dětí na ulicích. Mezi příjemce dotace se řadí i dvě školy z Olomouckého kraje. Základní škola Plumlov z Prostějovska obdrží od nadace 80 tisíc korun. 

Druhým příjemcem dotace je Základní a mateřská škola v Jedlí na Šumpersku, ta získá příspěvek ve výši 95 tisíc korun. Peníze pomohou školám zlepšit dopravní situaci v jejich okolí. Cílem dotačního programu je také seznámit děti s problematikou silničního provozu. U schválených projektů se školy zavázaly zpracovat dopravní chování žáků, vytipovat v okolí škol nebezpečná místa či zajistit přípravu odborné dopravní studie.

„Těší nás zejména fakt, že čtvrtina škol se do programu zapojuje již podruhé prostřednictvím letos nově zavedeného pokračovacího grantu. Hlavním cílem Na zelenou je totiž bezpečnost dětí v silničním provozu podpořit udržitelným způsobem, nikoliv jen jednorázově,“ zdůrazňuje koordinátorka dopravního programu Nadace Partnerství Barbora Kolárová.

Nadace Partnerství pomáhá lidem chránit a zlepšovat svoje životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné znalosti i služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje výsadbu stromů, ochranu přírody, šetrnou dopravu a turistiku, využívání obnovitelných zdrojů energie a kvalitní veřejná prostranství. Během 21 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 280 miliónů korun na tři tisícovky projektů.    

(red)

Poslat nový komentář