Havárie kamionu s cisternou v přímém přenosu

Havárie kamionu s cisternou v přímém přenosu
ilustrační foto

Jak jsme vás již informovali, dnes se koná rozsáhlé cvičení složek Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Sledovat ho můžete v uikátním živém přenosu.

Hasiči, záchranáři a policisté si dnes vyzkouší, jak jsou připraveni na havárii s ekologickými následky. U Bludova dojde vinou nepozornosti řidiče k dopravní nehodě soupravy tahače a cisterny s naftou. Po havárii uniká asi 37 000 litrů lehkého topného oleje do půdy a vodního toku řeky Moravy. Uvnitř kamionu zůstal uvězněný řidič. Nehoda byla zpozorována až po 30 minutách od jejího vzniku. Uniklý topný olej vytekl do řeky a v okolí cisterny vytvořil laguny, které se vsakují do louky a břehů kolem vodního toku. Komunikace byla při prvotních záchranných pracích neprůjezdná, v rámci následných likvidačních prací a šetření nehody reguluje silniční provoz Policie ČR.

Cílem cvičení bude prakticky procvičit postup složek IZS a správce povodí při společném zásahu u dopravní nehody s likvidací rozsáhlého úniku ropných látek. Cvičit se bude zejména výstavba kaskády norných stěn na vodním toku, využití speciálních prostředků u HZS a Povodí Moravy pro likvidaci havárií na vodních tocích, likvidace úniku ropné látky do půdy s možností ohrožení spodních vod a koordinace složek IZS.

 

Cvičení můžete sledovat v živém přenosu od cca 9.45 hodin tady 

Jsou pro vás připraveny živé záběry ze čtyř míst:

1. Dopravní nehoda obec Chromeč ( u Bludova ) 

- kolize nákladního vozidla převážející v cisterně velké množství ropných látek, s ukázkou vyproštění řidiče

- z tohoto místa 2 kamery, komentáře hasičů, záchranné služby policie

- na tomto místě také stavění norných stěn na řece Morava

 

2. Lukavice 

- stavění norných stěn opět v živém TV vstupu

 

3. Třeština

- výstavba norných stěn, studio hasičské televize ( komentované za hasiče, záchrannou službu atd.)

- záběry mobilní nafukovací haly, odtud bude celé cvičení sledováno včetně přítomnosti našeho hejtmana a dalších zástupců kraje, hasičů, záchranné služby, povodí Morava, životní prostředí  atd. 

 

4. Operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje

- záběry z operačního střediska - komunikace se zasahujícími jednotkami a další.

Všechna tato čtyři místa můžete sledovat zítra samostatně a nebo si můžete vybrat kontinuální vysílání s prostřihy a komentováním v dalším samostatném playeru.

(red)

Poslat nový komentář