Prostějov opět uspěl v projektu ministerstva vnitra, získá dotace na kamery

Prostějov opět uspěl v projektu ministerstva vnitra, získá dotace na kamery
ilustrační foto

V rámci dotačního programu prevence kriminality už získalo statutární město Prostějov finanční dotaci ve výši 491 tisíc korun. A ve druhé vlně bylo opět úspěšné. 

Dotační program vypisuje ministerstvo vnitro a statutární město Prostějov ve druhé etapě uspělo s projektem, který má název "Rozšíření a zvýšení kapacity videozáznamu městského kamerového dohlížecího systému." Na letošní rok podalo město zpracovaný projekt na pořízení a instalaci přídavných disků do stávajícího záznamového zařízení kamerového systému. Na předpokládané náklady je možné získat účelovou dotaci až do výše 200 tisíc korun za předpokladu spoluúčasti statutárního města ve výši 10 procent.

Městská policie provozuje kamerový a dohlížecí systém už dvanáctým rokem. Celkem bylo proinvestováno 12 milionů korun, město získalo na vybudování sítě kamerových bodů dotaci ve výši 4,5 milionů korun. Město hradí z rozpočtu i průběžný servis, který řeší rušení signálu, poruchy mikrovlných spojů, přenosů, zálohování záznamů a běžné výměny některých komponentů. Letos už bylo vynaloženo na údržbu a opravy kolem osmdesáti tisíc korun, předpokládané náklady dosáhnou výše přibližně 200 tisíc.      

(jap)

Poslat nový komentář