Školáci budou mít modernější výuku přírodovědných předmětů

Školáci budou mít modernější výuku přírodovědných předmětů
ilustrační foto

Rada města Prostějova schválila podání žádosti na realizaci projektu „Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách“ a schválila zajištění spolufinancování realizace projektu. 

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 2 miliony korun, maximální výše dotace na projekt zaměřený na základní vzdělávání je 15 milionů korun. Výše dotace může dosáhnout až 85% způsobilých výdajů projektu.

Statutární město Prostějov předložilo výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava projektové žádosti v podoblasti podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, v rámci které budou podporovány projekty zaměřené mimo jiné na modernizaci vybavení škol. V oblasti základního vzdělávání se jedná o aktivity pro zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a modernizace a stavební úpravy učeben směřujících k modernizaci výuky. Rekonstrukce se dotkne učeben zaměřených na výuku fyziky, chemie, přírodopisu, biologie, zeměpisu, výpočetní techniky se zaměřením na přírodovědné předměty. Do projektu byly zahrnuty základní a mateřské školy Palackého, Melantrichova, Majakovského, Kollárova, E. Valenty a Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova.    

(jap)

Poslat nový komentář