Prostějovská nemocnice má specializaci na mozkové příhody.

Prostějovská nemocnice má specializaci na mozkové příhody.
ilustrační foto

Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny AGEL, získala v uplynulých dnech od Ministerstva zdravotnictví ČR osvědčení o splnění podmínek poskytování cerebrovaskulární péče druhého stupně tzv. iktového centra.

Pro obyvatelé Prostějova a okolí to znamená, že v případě vzniku cévní mozkové příhody jim bude poskytnuta specializovaná péče včas. Přitom rychlost zahájení poskytnuté péče může být pro dobrou prognózu pacienta klíčová. Jedná se o druhé pracoviště tohoto zaměření v rámci Olomouckého kraje. V souvislosti se získáním statutu iktového centra připravuje prostějovská nemocnice v roce 2013 rekonstrukci neurologického oddělení, dále nákup a modernizaci některých přístrojů, jakož i další personální posílení týmu lékařů a středních zdravotnických pracovníků. „Nemocnice získala statut iktového centra, a stala se tak součástí celostátní sítě center poskytující specializovanou léčbu tohoto velmi závažného onemocnění. Po několika měsících příprav jsme prošli šetřením komise Ministerstva zdravotnictví a v uplynulých dnech jsme obdrželi osvědčení o udělení statutu iktového centra podepsané ministrem zdravotnictví. Ministerská komise potvrdila to, že prostějovská nemocnice umí komplexně léčit pacienty s cévním onemocněním mozku a disponuje potřebnými odborníky a nezbytným technickým vybavením,“ uvedl ředitel Středomoravské nemocniční Ing. Tomáš Uvízl.

Cévní mozkové příhody jsou druhou příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Nemocnost v České republice je až trojnásobně vyšší oproti ostatním vyspělým státům Evropy. „V prostějovské nemocnici klademe důraz na včasnou diagnostiku a léčbu. K tomu může výrazně napomoci povědomí pacientů a jejich blízkých, jak co nejsprávněji a nejrychleji postupovat při prvních příznacích onemocnění, jak včas přivolat rychlou lékařskou pomoc a zajistit tím kvalitní péči v nemocnici a to optimálně do čtyř hodin od vzniku prvních příznaků, kterými jsou nejčastěji poruchy hybnosti a porucha řeči,“ říká primář neurologického oddělení v Prostějově MUDr. Bohdan Křupka, PhD.

(pž)

Poslat nový komentář