Vrátí se tržnice do prostor Špalíčku, a kde bude stát multifunkční centrum

Vrátí se tržnice do prostor Špalíčku, a kde bude stát multifunkční centrum
ilustrační foto

Rada města Prostějova doporučuje zastupitelům, aby se nevyužily pozemky v současné lokalitě Společenského domu pro výstavbu multifunkčního centra. V diskuzi se radní shodli na tom, že nejvhodnější lokalitou na výstavbu centra pro kulturu, sport a společenské akce bude areál bývalých kasáren v Jezdecké ulici.

V souladu s uzavřenými smluvními podmínkami se společností Manthellan vybízí radnice zastupitele města k využití pozemků tzv. Třetí etapy nemovitostí pro výstavbu tržnice. Mohou se tak v plném rozsahu naplnit podmínky dodatku ke smlouvám o smlouvách budoucích, které jsou pro město vyjednány se společností Mantellan. Z nich vyplývá, že pokud se město rozhodne využít pozemky pro výstavbu tržnice, předloží investorovi návrh architektonické studie 30. září 2012. Investor poskytne městu na své náklady do 31. prosince 2012 součinnost v rovině konzultací při dopracování architektonické studie tržnice.

Městská tržnice se z dnešních prostor přemístí po dobu stavby obchodní galerie do nových prostor. Město si nechává otevřená zadní vrátka a využije možnost, že se tržnice vrátí na své původní místo. „Díky dojednaným smluvním podmínkám s investorem si ponecháme možnost pro řešení varianty návratu tržnice do lokality Špalíčku. Máme tak poměrně široký časový prostor pro definitivní rozhodnutí,“ uvedl Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova.

(red)

 

Komentáře

Jednom jedna otázka:Myslíte si,že do toho Vašeho supercentra bude někdo chodit tak pravidelně jako tzv."do trhu" ? Ani náhodou !!!

Poslat nový komentář