Plumlovskou hráz zpevní tisícovka pilířů

Plumlovskou hráz zpevní tisícovka pilířů
ilustrační foto

Práce na rekonstrukci Plumlovské přehrady se rozjely naplno. Sdružení Plumlov hloubí v těchto dnech čtyři štěrkopískové pilíře, které zvýší únosnost podloží. Následně začnou dvě vrtné soupravy pracovat na sanaci samotného návodního líce. Odtěženým materiálem pak stavbaři zavezou lagunu u Valáška.

Pracovníci státního podniku Povodí Moravy spolu s vítězem výběrového řízení spustili naplno plánované práce na Plumlovské přehradě. Stavbaři vyhloubí celkem 1000 pilířů, které zajistí stabilitu hráze. Denně jich plánují navrtat 25 a současně se pustí do opravy vypouštěcí věže. Harmonogram prací přitom dále upřesní podle povětrnostních podmínek. Po provedené úpravě příčného profilu sem bude vložena těsnící fólie a dále půjde o hutněný násyp při návodním líci. Odtěženým materiálem pak stavbaři zavezou lagunu u Valáška.

„Předpokládáme, že vyvezou více než 30 tisíc m3 zeminy. Naši rybáři před tím lagunu dolovili a zachránili odtud přes dvě tuny ryb,“ uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Moravy Radim Světlík. Řešení stability návodního líce, tedy té části hráze, která je běžně pod vodou, je navrženo v celé délce a šířce hráze. Náročná rekonstrukce přehrady si vyžádá 136 milionů Kč a podle smlouvy má celá skončit na podzim příštího roku. Souběžně zmizí i vegetace, vzrostlá na dně vypuštěné nádrže.

Po rekonstrukci návodního líce začnou stavebníci pracovat na koruně hráze. Opraví tedy most, komunikaci, nainstalují nové zábradlí, lavičky a osvětlení. Celá koruna hráze je nyní uzavřena jak pro motoristy, tak pro pěší. „Místní lidé musí chodit okolo a to se jim nelíbí. Dokonce někdo poničil zámky u závor a také u stavebních buněk,“ upozornil ředitel závodu Horní Morava ( Povodí Moravy, s.p. ) David Fína.

(red)

 

Poslat nový komentář