Hasiči pod lupou – když se řeknou povodně

Hasiči pod lupou – když se řeknou povodně
ilustrační foto

Když se řekne povodně, každý si dokáže představit, co vlastně jsou a co mohou způsobit. Někdo je bohužel zažil na vlastní kůži, ti šťastnější je sledují ve zpravodajských pořadech televizních stanic, rádií nebo o nich čtou v tisku či na internetu a litují obyvatelstvo, kterého se bezprostředně týkají.

Téměř vždy, když povodeň nastane, jedná se na jedné straně o ukázku ničivé síly přírody a na straně druhé o ukázku bezmocnosti se jim bránit. Jen si vzpomeňme na katastrofální povodně v roce 1997 a 2002. Od té doby uplynula řada let a i když povodní přibývá, jejich důsledky nejsou tak ničivé jako v předchozích letech a připravenost záchranářů je zdolávat je rok od roku lepší. Velký podíl na tom mají hasiči, kteří jsou nejen neustále v terénu, ale také jsou součástí skupin, které povodně řeší a řídí. Těmto skupinám se říká krizové štáby a jedná se o jednu z činností v rámci krizového řízení.

Člen krizového štábu musí být k dispozici kdykoliv a co nejdříve se dostavit na stanovené místo. Když se všichni sejdou, začne se i hned s přípravou pracoviště, telefony a emaily a začínají se sbírat informace o povodni. Začíná práce s telefonem, počítačem, nad mapami a hlavně vyhodnocování vývoje počasí ve spolupráci s obcemi a hasiči přímo v terénu.

Ve chvíli, kdy jsou tyto činnosti v plném běhu všichni doufají, že hrozivě vypadající předpovědi se nevyplní.

(red)

Poslat nový komentář