Město finančně podpoří plavání na základních školách

Město finančně podpoří plavání na základních školách
ilustrační foto

Radní na svém posledním jednání rozhodli, že i v příštím kalendářním roce budou dotovat výuku plavání školáků z městského rozpočtu. K tomuto kroku se rada uchýlila poté, co ministerstvo školství i nadále snižuje své příspěvky jednotlivým školám, kterí tak nemohou dostát svým závazkům. 

„Rada města již letos v květnu rozhodla o finanční podpoře zajištění výuky plavání v období od září do prosince tohoto roku. K tomuto opatření došlo proto, že stát snížil objem garantovaných neinvestičních prostředků o 25 procent, přičemž z tohoto důvodu by školy byly nuceny upustit od výuky plavání ve třetí třídě," informuje náměstkyně primátora Ivana Hemerková. 

 

Nyní rada města schválila další částku, a to ve výši 263 tisíc korun, na období od 1. ledna do 31. prosince příštího roku. "Jedná se neinvestiční příspěvek na mzdové náklady učitelů plavání. Výuka plavání je zahrnuta v rámcových vzdělávacích programech a organizačně ji zajišťuje ZŠ Dr. Horáka," vysvětluje Hemerková.

Podle ní ministr školství předběžně přislíbil, že prostředky na výuku plavání se v příštím roce vrátí na původní úroveň. "Pokud k tomu dojde, budou finanční prostředky na plavání školáků věnované radou města vráceny do městského rozpočtu,“ uzavírá náměstkyně.(bat)

Poslat nový komentář