Hrází Podhradského rybníku prosakuje voda, povodí jej raději vypustí

Hrází Podhradského rybníku prosakuje voda, povodí jej raději vypustí
foto: pmo.cz
Další fotky: 
Hrází Podhradského rybníku prosakuje voda, povodí jej raději vypustí
Hrází Podhradského rybníku prosakuje voda, povodí jej raději vypustí
Hrází Podhradského rybníku prosakuje voda, povodí jej raději vypustí

 

Hráz Podhradského rybníku v Plumlově je v nevyhovujícím stavu, prosakuje jí na některých místech voda. Vodohospodáři rybník proto v následujících dnech raději vypustí, aby se situace přes zimu ještě více nezhoršila.

 

Problémy na Podhradském rybníku zřejmě způsobují špatné základy historické stavby, které se v minulosti neodstranily a zůstaly součástí hráze. Údajně se jedná o přívodní kanál pro bývalou pilu, kterým voda tekla přímo napříč hrází. „Domníváme se, že při likvidaci tohoto kanálu nebylo místo dostatečně sanováno,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík. 

 

Povodí Moravy proto zadalo geofyzikální průzkum, který odhalí složení materiálu a případné problémy, kterí hráz trápí. Na průzkum poté naváže projekční příprava sanace hráze, která bude hotová do února roku 2013. Teprve potom vodohospodáři zahájí samotnou rekonstrukci hráze. „V současné době jednáme o možném vykoupení objektu U Sandokana, čímž by se nám otevřela možnost optimální a kvalitní sanace hráze až do úrovně základové spáry,“ informoval generální ředitel.

 

Vypouštění Podhradského rybníka začne v nejbližších dnech. Zároveň se na konci listopadu výloví ryby. „Na akci bude dohlížet biologický dozor a převozy živočichů provede externí firma pod vedením herpetologa Ivana Zwacha,“ doplnil ředitel závodu Horní Morava David Fína.

 

Vypuštění rybníka a jeho vymrznutí bude mít navíc pozitivní vliv na boj proti sinicím, které se v něm objevily na konci léta. Jeho opětovné napouštění pak Povodí Moravy už nově spojí s dávkováním látek pro vysrážení fosforu na přítocích do rybníka. „Projekt přípravy osazení těchto opatření je v současné chvíli zadáván pod názvem Zlepšení jakosti vod a snížení eutrofizace v povodí VD Plumlov,“ připomněl David Fína.

 

Od začátku roku vodohospodáři pravidelně sledují kvalitu vody v řekách na přítocích. Podle výsledků je nejhorší situace v Hloučele, Kleštínku a Roudníku. Vedle těchto dominantních zdrojů mají vliv na špatný stav vody také jednotlivá vyústění kanalizací, která výrazně zhoršují kvalitu vodního prostředí a podporují narůstání sinic. Proto bude spolu s Podhradským rybníkem stejným způsobem řešen i rybník Bidelec a v neposlední řadě Plumlovská přehrada. „Tato opatření jsou jakýmsi zástupným řešením do doby, než budou na přítocích vybudovány kvalitní čističky odpadních vod,“ uzavřel vedoucí provozu Přerov David Čížek. (red) 

Poslat nový komentář