Evropští poslanci a ministři zasedali v Olomouci

Evropští poslanci a ministři zasedali v Olomouci
ilustrační foto, Zdroj: http://www.facebook.com/rozhodujoevrope?fref=ts
Další fotky: 
Evropští poslanci a ministři zasedali v Olomouci
Evropští poslanci a ministři zasedali v Olomouci

V rámci modelu Rozhoduj o Evropě se od čtvrtka 8. listopadu do neděle 11. sešli studenti z různých škol v ČR a dostali možnost vyzkoušet si, jaké to je být opravdovým politikem. Europoslanci a ministři ze všech členských zemí EU tak na akademické půdě Palackého univerzity v Olomouci jednali a hájili zájmy svých zemí či politických frakcí.

Ve čtvrtek byli všichni účastníci ubytováni na hotelu Flóra a poté se hromadně přesunuli na Právnickou fakultu Palackého univerzity, kde jim byli představeni koordinátoři a vedoucí projektu a i sám projekt jako takový. Poté byl účastníkům v podání Jiřího Lenfelda představen legislativní proces v EU a první den byl pak zakončen rautem na UP.

Druhý den již z rána se ministři a poslanci pustili do tvrdé práce. Nejprve jim byl třemi odborníky na danou problematiku představen zvlášť každý ze tří návrhů, které měli projednávat. První návrh o energetické účinnosti byl představen Janem Mikulíkem z Elektrotechnického zkušebního ústavu, agendu o přímých platbách zemědělcům nastínila poslancům Květoslava Mazalová ze Státního zemědělského intervenčního ústavu a poslední návrh týkající se posílení dohledu nad rozpočty a hospodářskými politikami jednotlivých zemí vysvětlil účastníkům Ondřej Prachař z Ministerstva financí. Poté se ministři a poslanci rozešli každý svou cestou. Poslanci se rozdělili do jednotlivých výborů, kde se pak začali projednávat dané návrhy. Oproti tomu ministři zasedli v radě, kde se věnovali tomu samému. Po skončení oficiální schůze se pak uskutečnilo první kuloární jednání.

I přes to, že byla sobota, zasedli studenti – ministři/europoslanci do svých lavic a horlivě prosazovali svá stanoviska. Jeden pozměňovací návrh následoval druhý a koordinátoři nestíhali počítat hlasy pro nebo proti.

Poslední den projektu již bylo jasné, které návrhy prošly a které ne. Evropský parlament doporučil s jistými změnami odsouhlasit všechny tři návrhy, ale Radou prošly jenom dva. Přímé platby zemědělcům se ministrům příliš nelíbily a tento návrh tak byl smeten ze stolu. S tímto vědomím se pak všichni europoslanci a ministři rozjeli do svých zemí představit občanům návrhy, které prošly. 

„O víkendu jsem nejen poznal jak fungují evropské instituce a vyzkoušel si politické vyjednávání, ale dozvěděl jsem se, co je to bahnice a velká dobytčí jednotka,“ uvedl jeden z účastníků. (pozn. red. bahnice = pohlavně dospělá ovce).

-vil-

Poslat nový komentář