Prostějov se opět má čím pochlubit

Prostějov se opět má čím pochlubit
ilustrační foto

Klub historický a státovědný v Prostějově, který zhruba před rokem obnovil svou činnost v našem městě, má za sebou významný počin – vydal velmi zajímavou publikaci Osobnosti Prostějovska.

Jména pětice autorů – Tomáš Cydlík, Miroslav Macík, Romana Němcová, Dagmar Roháčková a Oldřich Václavík – hovoří za vše a jsou zárukou kvality informací a především jejich zpracování, jméno Alice Komárkové pak garantuje zase vynikající grafickou úpravu.

Vznik knihy byl inspirován stejnojmennou výstavou, která se loni v červnu uskutečnila ve Státním okresním archivu v Prostějově. Stovka medailonků více či méně známých osobností zcela jistě zaujme nejen patrioty. Vypovídá mimo jiné o tom, že naše město bylo přirozeným hospodářským, kulturním a společenským centrem, jehož osobnosti něco znamenaly nejen ve svém rodišti, ale i v celostátním, ba i celoevropském měřítku.

„Jedním z nejdůležitějších kritérií výběru byla skutečnost, že uvedená osobnost již není mezi živými. Navíc máme vygenerováno několik stovek jmen dalších významných osobností,“ uvedl člen výboru Klubu historického a státovědného v Prostějově Josef Augustin s tím, že by se v časovém horizontu dvou let mohlo začít s přípravou druhého dílu knihy. „Nejnáročnější je sběr informací, dokumentů a fotografií. Oslovili jsme nejen instituce, ale i příbuzné či přátele. Získali jsme cenné dokumenty i ze zahraničí. Práce byla pro autorský tým zajímavá, ale nesmírně časově náročná. Bez nadšení pro věc by se to nepodařilo,“ řekl Josef Augustin.

Vydání knihy Osobnosti Prostějovska, v níž najdete mnohdy nezveřejněné fotografie a medailonky například Aloise Fišárka, Viktora Hohause, Edmunda Husserla, Bohumila Krčila, Arnošta Rolného, Matěje Rejska, Viléma Sachera či Václava Ševčíka finančně podpořilo statutární město Prostějov, Olomoucký kraj i řada místních firem a zhruba šest desítek (dosud žijících) prostějovských osobností.

Olga Katolická

Poslat nový komentář