Prostějovští hasiči vyhlašují dětskou soutěž

Prostějovští hasiči vyhlašují dětskou soutěž
ilustrační foto

Soutěž Požární ochrana očima dětí vyhlašuje Okresní sdružení hasičů ČMS v Prostějově. Bude probíhat i v roce 2013, za stejných podmínek jako v letošním roce. Zde je alespoň stručný popis tohoto projektu pro mládež.

Každoročně probíhá v okresu Prostějov dětská soutěž Požární ochrana očima dětí. Ne jinak tomu bylo i v roce 2012. Vyhlašovatelem soutěže Požární ochrana očima dětí je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež do věku 18 let v rámci činnosti školní i mimoškolní (DDM, družstva MH apod.)Soutěže se účastní školská zařízení, jako jsou mateřské školy, základní školy, gymnázia, střední školy, děti a mládež s více tělesnými vadami, učiliště i mimoškolská - Domy dětí a mládeže či SDH.Soutěže se v letošním roce zúčastnilo 833 dětí z 25 škol, 4 SDH a 1 zájmového sdružení. V okresním kole se umístilo 29 dětí, kterým byly předány diplomy a ceny při Dni s IZS na náměstí T.G.M. dne 4. května 2012.Děti, které se umístily v Okresní soutěži, se účastnily ještě Krajského a potom i Republikového kola. V krajském kole se z našeho okresu umístilo 11 dětí. V Republikovém kole se z našeho okresu umístily 2 děti. Všem dětem, které se umístily ve všech kolech byly zakoupeny a předány drobné ceny.Okresní sdružení hasičů v Prostějově by chtělo touto cestou poděkovat městu Prostějov za jeho finanční příspěvek k nakoupení cen pro děti a také HZS, územnímu odboru Prostějov a řediteli HZS územního odboru Prostějov Ing. Jozefu Novákovi za to, že se ujal předávání cen dětem na tomto významném a pro širokou veřejnost velmi prospěšném a zajímavém dni.Obsahové zaměření:- vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, nebezpečné hry dětí s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd.,- pomoc hasičů při haváriích, nehodách, živelných pohromách a ochraně životního prostředí,- zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku.

Jana Komárková z OSH Prostějov

Poslat nový komentář