Rekonstrukci hráze v Plumlově zatím nic nezpozdilo

Rekonstrukci hráze v Plumlově zatím nic nezpozdilo
ilustrační foto

Stavebníci na vodním díle Plumlov dokončili již začátkem listopadu pilotáž, která zpevnila podloží hráze. V nejbližších dnech zahájí pokládání fólie na betonové plotny tak zvaného návodního líce a pro zvýšení stability hráze pak těsnící fólii zahrnou lomovým kamenem. Stavební firma aktualizuje pracovní harmonogram takovým způsobem, aby rekonstrukce na Plumlovské přehradě byla hotova co nejdříve.

Náročná rekonstrukce Plumlovské přehrady zatím postupuje podle plánu. Téměř  tisícovka zcela nově vybudovaných štěrkopískových pilotů prošla s velmi  dobrým výsledkem zátěžovou zkouškou. Do útrob hráze pak nahlédl  georadarový průzkum a pouze potvrdil, že na betonové plotny je nutno  kvůli jejich stavu položit těsnící fólii. „Stavebníci ji budou pokládat  hned na několika místech současně, abychom veškeré práce co nejvíce  urychlili,“ uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Moravy Radim Světlík.

Současně budou stavbaři fólii zasypávat nejprve filtrační vrstvou a následně  přísypovou vrstvou z lomového kamene. Tím se sníží sklon návodního líce a zvýší se tak stabilita hráze. V souběžném čase rozebranou korunu hráze  nyní zhotovitel překryl geotextilií. Práce na tomto úseku tak budou  pokračovat na jaře za příznivějších teplotních podmínek.

„Mrazivé počasí ale zase přeje externí firmě, která začne v nejbližších dnech  odstraňovat porost ze dna nádrže,“ připomněl ředitel závodu Horní Morava David Fína. Nízké teploty totiž umožní těžké technice pohyb po dně bez  nebezpečí uvíznutí v bahně. Odstraněný porost bude firma odvážet do  kompostárny v Plumlově.

Oprava hráze vodního díla Plumlov patří mezi jednu z nejnáročnějších  vodohospodářských akcí v České republice. Plumlovská přehrada má totiž  po všech opravách nejméně dalších padesát let sloužit své hlavní funkci, tedy ochraně lidských životů a obydlí při povodních. „Hráz po provedené rekonstrukci dokáže převést až desetitisíciletou povodňovou vlnu,“  uzavřel generální ředitel Radim Světlík.

Vítězem tendru za 136 milionů korun se stalo sdružení firem IMOS a D.I.S.  Náročná stavba má být podle smlouvy celá dokončena v září příštího roku. Před samotným napouštěním nádrže plánuje Povodí Moravy vybudovat na přítoku zařízení na srážení fosforu ve vodě, což výrazně omezí objem  živin pro sinice. Tato technologie se výborně osvědčila i na Brněnské  přehradě, kde byla letos nejčistší voda za posledních několik desítek let.

(red)

Poslat nový komentář