Změny v roce 2013

Změny v roce 2013
ilustrační foto

Už jen rok budou mít řidiči na výměnu svých řidičských průkazů. Posledním dnem roku 2013 končí poslední etapa výměny řidičského oprávnění a v dokladech by se měly objevit pouze kartičky ve velikosti platební karty a v levém rohu logo Evropské unie. Týká se to těch, kteří vlastní průkaz vydaný v době mezi 1. lednem 2001 a 30. dubnem 2004.

Řidiči se skupinou B počátkem roku 2013 získávají oprávnění i na větší skútry. Doposud mohli řidiči oprávnění na osobní, nákladní a jiná vozidla současně řídit i nejmenší motorky s obsahem jen do 50 cm3, ale to se od ledna mění. Nově bude moci řidič s oprávněním skupiny B, řídit také skútr s motorem 125 cm3 aniž by vlastnil oprávnění na jakýkoliv typ motocyklu. Omezením zůstává výkon motoru do 11kW a automatická převodovka.

Pozor, za neplacení výživného na nezletilé dítě můžete nově přijít o řidičák! Od ledna 2013 může neplatiče alimentů potkat také exekuce ve formě odebrání řidičského průkazu. Tato forma exekuce se ovšem netýká profesionálních řidičů nebo těch, kteří prokáží, že své oprávnění potřebují k zajištění potřeb svých i těch osob, k nimž má vyživovací povinnost.

I celníci mohou od ledna 2013 zastavit pomocí Stop (zepředu i zezadu) jedoucí vozidlo. Doposud tak mohli  činit pouze příslušníci Policie ČR a také strážníci městské a obecní policie.

Na osobu blízkou se vymlouvejte už jen do 18. ledna. Od 19. ledna 2013 dostane majitel vozidla dvě možnosti. Buď uvede, kdo v danou chvíli vozidlo užíval a následné vyřizování již bude na pachateli nebo odmítne, ale to už zaplatí pokutu, která může být až desetitisícová, on sám. V takovém případě alespoň nepřijde o body. Každopádně nešvar v podobě výmluvy na osobu blízkou se velmi rychle změnil na „institut osoby vzdálené“. Zákony a jejich novely u nás nejsou očividně vůbec dokonalé.

Daňové změny schválené vládou pro rok 2013

Omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob. Stávající výše výdajových paušálů bude zachována.

Zvýšení daně z převodu nemovitosti. Sazba daně z převodu nemovitostí se zvýší ze stávajících tří procent na čtyři procenta.

Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty. Pro roky 2013 až 2015 budou zvýšeny sazby daně z přidané hodnoty o 1 procentní bod, tj. na 21 procent. Snížená sazba bude ve výši 15 procent. Rozsah plnění spadajících do jednotlivých sazeb se měnit nebude. Výjimkou bude jen přesun některých zdravotnických prostředků, jejichž zařazení do snížené sazby daně z přidané hodnoty je v rozporu s legislativou Evropské unie, a dále dětských plen, jejichž zařazení do snížené sazby je předmětem sporu mezi Českou republikou a Evropskou unií. Rozpočtové určení daně z přidané hodnoty bude upraveno tak, aby celý výnos ze zvýšení daně plynul do státního rozpočtu.

Zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Pro roky 2013 až 2015 budou zrušeny maximální vyměřovací základy, tedy tzv. stropy pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Sjednocení sociálních nepojistných dávek poskytovaných v oblasti bydlení. V roce 2013 dojde zrušením stávajícího příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení k zavedení jednoho příspěvku na náklady na bydlení. Stávající příspěvky budou naposledy přiznány a vyplaceny za březen 2013. Tato dávka bude poprvé poskytována za duben 2013.

Změny v maturitě 2013

Změny se týkají především společné části maturit. Zavádí jedinou úroveň obtížnosti zkoušek, zachovává dvě povinné zkoušky, ponechává strukturu povinných předmětů jako v předchozích letech (povinný český jazyk a literatura a volba mezi cizím jazykem vyučovaným danou školou a matematikou), obnovuje pravidlo hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury hodnotiteli jmenovanými ředitelem školy.

(red)

Poslat nový komentář