Od ledna 2013 nové pokutové bloky

Od ledna 2013 nové pokutové bloky
ilustrační foto

Ke dni 31. 12. 2012 končí platnost všech druhů dosud používaných pokutových bloků vydaných do roku 2012 včetně, tzn. pokutových bloků s označením roku výroby 2012 a pokutových bloků s označením roku výroby z předchozích let. Od 1. 1. 2013 nebudou moci takové pokutové bloky strážníci používat, protože pozbyly svoji platnost.

Nové vzory pokutových bloků vypracovalo Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra s účinností jejich použití od 1. 1. 2013. Pokutové bloky se od stávajících vzorů podstatně liší a byly vypracovány proto, protože stávající pokutové bloky neobsahují všechny náležitosti správního rozhodnutí stanovené ve správním řádu. Přestupce nyní disponuje pouze ústřižkem pokutového bloku, který neobsahuje všechny údaje, které jsou uvedeny na té části pokutového bloku, který zůstává správnímu orgánu. Novými pokutovými bloky bude dosáhnuto toho, že jak přestupce tak i správní orgán budou disponovat shodnou verzí rozhodnutí. Stávající pokutové bloky neobsahují dostatečné množství ochranných prvků, které by zabránily jejich dodatečnému pozměňování či padělání. Nové pokutové bloky takovými ochrannými prvky disponují.

Bloky na pokuty na místě nezaplacené budou obsahovat 50 trojlistů, (část A, B, C), přičemž část A bloku bude vydána při uložení blokové pokuty přestupci, část B a část C bloku je určena správnímu orgánu. Jednotlivé trojlisty budou mít shodné evidenční číslo.

Bloky na pokuty na místě zaplacené budou obsahovat 20 dvoulistů (část A, B), přičemž část A bloku bude vydána při uložení blokové pokuty přestupci, část B bloku je určena správnímu orgánu. Jednotlivé dvoulisty budou mít shodné evidenční číslo. Na pokutových blocích nebude předtištěna nominálního hodnota bloku. Do pokutového bloku bude vepsána skutečná výše pokuty až při jejím uložení ukladatelem přestupci.

Nové vzory pokutových bloků budou opatřeny dalšími ochrannými prvky pro zamezení jejich možného falšování nebo zneužití a pro jejich výrobu bude použit samopropisovací papír.

(red)

Poslat nový komentář