Olomoucký kraj letos rozdělí na sport a kulturu přes 34 milionů

Olomoucký kraj letos rozdělí na sport a kulturu přes 34 milionů
ilustrační foto

Olomoucký kraj vyhlásil kulturní a sportovní granty na rok 2013. O konkrétních parametrech rozhodlo zastupitelstvo kraje na svém zasedání 21. prosince. Na obnovu kulturních památek a rozvoj kulturního života v kraji půjde přes 21 milionů korun, na sport pak téměř 13 milionů korun. Celkem si tak sportovní a kulturní organizace rozdělí více než 34 milionů korun.

Kulturní granty budou poskytovány v celkem třech oblastech – Obnova staveb drobné architektury místního významu, Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji a Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji.

První okruh slouží především k záchraně a opravě objektů památkové a historické hodnoty nacházejících se ve špatném technickém stavu a dotace z něj jsou poskytovány na obnovu drobných památek místního významu, např. kapliček, božích muk, památníků, pomníků, křížů, smírčích křížů či sochařských děl umístěných v interiéru. Žádost o poskytnutí dotace předkládá vlastník, případně nájemce památky, a maximální podíl dotace kraje na celkových nákladech činí až 100%.

Druhý podprogram slouží především k záchraně a obnově kulturních památek nacházejících se ve špatném technickém stavu a zachování kulturně-historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek. Dotace jsou poskytovány vlastníkům kulturních památek a její minimální výše činí 200 tisíc korun (u restaurátorských prací 50 tisíc korun), maximální pak půl milionu. Podíl kraje může být až 50%.

Poslední oblastí je podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji, která má sloužit k  rozšíření a zkvalitnění stávající nabídky kulturních a zájmových aktivit pro volný čas a zvýšení počtu osob využívajících této nabídky, udržení a rozvoji kulturních tradic a propagaci Olomouckého kraje. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba organizující či realizující kulturní aktivity související s Olomouckým krajem. Žádné minimální ani maximální limity dotace nejsou v tomto případě uvedeny, stejně jako maximální podíl kraje. Žádosti ve všech třech podprogramech se podávají do 21. ledna do 14 hodin na Krajském úřadě Olomouckého kraje. Bližší informace včetně všech potřebných formulářů najdete na adrese zde.

Sportovní oddíly, které mají sídlo v Olomouckém kraji, pak mohou do 18. ledna 2013 žádat o příspěvky na neinvestiční náklady ve dvou oblastech - Podpora celoroční sportovní činnosti sportovních subjektů a Podpora sportovních akcí regionálního charakteru. První z nich slouží k podpoře celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji, druhá pak na podporu organizací významných sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje. Oba programy dohromady rozdělí mezi organizace skoro 13 milionů korun, dalších 23 milionů pak obdrží velké sportovní kluby samostatně prostřednictvím přímé podpory. Další informace o dotacích pro sportovní organizace najdete na odkaze zde.

(zkl)

Poslat nový komentář