Olomoucký kraj zřídil svoje výbory a komise

Olomoucký kraj zřídil svoje výbory a komise
ilustrační foto

Na základě usnesení Rady a Zastupitelstva vznikly v prosinci výbory a komise Olomouckého kraje. Svoje zástupce do nich vyslaly politické strany, které se dostaly do Zastupitelstva, a představitele v nich má i okres Prostějov.

Stejně jako v minulém funkčním období bude v letech 2012-2016 fungovat na krajské úrovni jedenáct komisí (jako poradních a iniciativních orgánů Rady), a to komise pro legislativu, komise pro informatiku, komise pro kulturu a památkovou péči, komise pro životní prostředí, komise pro rodinu a sociální záležitosti, komise pro majetkoprávní záležitosti, komise pro dopravu, komise pro rozvoj venkova a zemědělství, komise pro mládež a sport, komise pro prevenci kriminality a drogových závislostí a komise pro vnější vztahy, a šest výborů (jako iniciativních a kontrolních orgánů Zastupitelstva) – finanční výbor, kontrolní výbor, výbor pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost, výbor pro regionální rozvoj, výbor pro zdravotnictví a výbor pro rozvoj cestovního ruchu. Výbory a komise jsou složeny z 15 až 21 členů, nominovaných politickými stranami, většinu v každém z nich má vládnoucí koalice ČSSD a KSČM. Opozice dostala v každé komisi a výboru pět členů (dva ODS, dva Koalice pro Olomoucký kraj a jeden TOP09) a předsedá dvěma z nich (finančnímu výboru – Ivan Kosatík z ODS a kontrolnímu – Pavel Horák z Koalice pro Olomoucký kraj).

Prostějovští zástupci

Své zástupce má v komisích a výborech samozřejmě i Prostějovsko. Předsedou komise pro kulturu a památkovou péči se stal prostějovský zastupitel Josef Augustin z KSČM, předsedkyní komise pro rodinu a sociální záležitosti je ředitelka Domova důchodců Jesenec Zuzana Bratterová (ČSSD) a předsedou komise pro mládež a sport Jiří Kremla (ČSSD) z Mostkovic. Kromě toho má prostějovský okres řadu členů komisí a výborů, např. bývalého náměstka ministra spravedlnosti Filipa Melzera (ODS) v komisi pro legislativu, prostějovského zastupitele Jaroslava Šlambora (KSČM) a krajského zastupitele Kamila Zápecu v komisi pro informatiku, jednatele .A.S.A TS Prostějov Vlastimila Uchytila (ODS) v komisi pro životní prostředí, prostějovského radního Pavla Smetanu (ČSSD) a starostku Držovic Blanku Kolečkářovou (TOP 09) v komisi pro majetkoprávní záležitosti, nastupujícího politika Viléma Novotného (ODS) v komisi pro dopravu, někdejšího krajského zastupitele Josefa Kopečného (ČSSD) z Čech pod Kosířem v komisi pro rozvoj venkova a zemědělství či poslankyni Jitku Chalánkovou (TOP 09) v komisi pro prevenci kriminality a drogových závislostí. Členem finančního výboru je prostějovský zastupitel Jaroslav Čížek (KSČM), v kontrolním výboru sedí Martin Vybíral (ODS), členem výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost je krajský zastupitel Jaroslav Fidrmuc (KDU-ČSL), ve výboru pro regionální rozvoj bude zasedat prostějovský zastupitel Václav Šmíd (KSČM) a ve výboru pro zdravotnictví usedne poslanec Pavel Holík (ČSSD) spolu s ředitelem Středomoravské nemocniční Tomášem Uvízlem (ODS).

Komise a výbory jsou iniciativní, poradní a kontrolní orgány zastupitelstva a Rady kraje. Finanční výbor například kontroluje hospodaření kraje, kontrolní výbor pak dohlíží nad plněním usnesení a dodržování právních předpisů. Kromě toho se však výbory a komise vyjadřují i k žádostem o dotace, komise pro mládež a sport například vybírá žádosti o dotace v oblasti podpory sportovních klubů. Prostějov má kromě výborů a komisí členy také ve Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, který rozhoduje o přidělování dotací z Evropské unie. Za náš okres v něm sedí náměstkové primátora Jiří Pospíšil (ODS) a Alena Rašková (ČSSD).

(zkl)

Poslat nový komentář