Rekonstrukci bytu lze v plné výši započítat do nájemného

Rekonstrukci bytu lze v plné výši započítat do nájemného
ilustrační foto

Město Prostějov - Ve snaze vyjít co nejvíce vstříc zájemcům o bydlení v městských bytech, které si budoucí nájemci nejprve zrekonstruují, schválila Rada města dne 8. ledna 2013 nové podmínky. Investici do opravy bytu si nájemce může v plné výši započítat do nájemného.

Rada města vyhlásila záměr pronájmu bytu o rozloze 139 m2 na adrese Pernštýnské nám. č. 7 k opravě vlastním nákladem nájemce. Žadatel o byt nabídne počet měsíců kompenzace, po které nebude hradit nájemné, a to do výše 100 % předpokládaných nákladů. Přitom v loňském roce platil systém, podle něhož si žadatel mohl odečíst z nájmu pouze tři čtvrtiny nákladů. „Vzhledem k tomu, že o byty na opravu vlastním nákladem nebyl vloni očekávaný zájem, rozhodli jsme se vyjít vstříc případným zájemcům. Shodli jsme se na tom, že změníme podmínky a vyzkoušíme, zda se o byt bude ucházet více žadatelů,“ uvedl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora.

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po kterou nebude nájemník hradit nájemné, minimálně na 1 rok. Žadatel provede předepsané nutné opravy a úpravy na vlastní náklady a po jejich dokončení převede bezúplatně technické zhodnocení na město Prostějov. „Na provedení oprav má žadatel lhůtu tři měsíce, po které nebude hradit nájemné a nebudou se mu odečítat od nabídnutého počtu měsíců kompenzace,“ upřesnil náměstek Pospíšil.

Zdroj: Tisková zpráva Města Prostějov, Petra Mejzlíková

Poslat nový komentář