Jak a kdy volit prezidenta republiky?

Jak a kdy volit prezidenta republiky?
ilustrační foto

Přinášíme Vám odpovědi na nejdůležitější otázky týkající se hlasování v prezidentských volbách.

Kdy volba začíná?První přímo volený prezident je volen ve dnech 11. a 12. ledna, první den od 14 do 22 hodin, druhý od 8 do 14 hodin. Pokud není v tomto kole prezident zvolen, opakuje se za čtrnáct dní, 25. a 26. ledna, ve stejných časech druhého kolo.

Za jakých podmínek je prezident zvolen?Kandidát na prezidenta je zvolen v případě, že získá nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů. Pokud tak nedosáhne v prvním kole, musí se konat kolo druhé (viz výše). Do druhého kola postupují dva nejvýše postavení kandidáti z prvního kola.

Kde se prezident volí?Prezident by se měl volit v drtivé většině ve stejných místnostech, jako probíhají všechny ostatní volby. Konkrétní rozmístění volebních místností a ulic, které do nich patří, zveřejňuje obec na úředních deskách. Volební místnosti pro volby v Prostějově najdete na odkaze zde (str. 3)

Kdy dostanu volební lístky?Volební lístky by měl mít již každý, kdo volí v místě svého bydliště, u sebe. Pokud tomu tak není, je to chyba České pošty, ani v tomto případě, či případě, že lístky zapomenete doma, nemusíte zoufat. Náhradní hlasovací lístky obdržíte přímo ve volební místnosti. Stejně tak až v místnosti je obdrží držitelé volebního průkazu, lidé volící na ambasádách a všichni voliči při volbě ve druhém kole.

Jak se prezident volí?Volit můžete pouze jednoho z nabízených kandidátů. Jejich preferenci projevíte tak, že do úřední obálky s razítkem vložíte nijak neupravovaný lístek se jménem kandidáta. Další lístky nevhazujete. Bude-li obálka prázdná, je hlas platný, pokud je však v obálce více než jeden lístek se jménem kandidáta, považuje se to za nepřípustné hlasování, a tudíž se taková volba do konečného součtu nezapočítává. Jde o neplatný hlas.

Mohu hlasovat mimo volební místnost?Hlasování mimo volební místnost je možné, avšak pouze v případě závažných zdravotních důvodů a pouze ve svém volebním okrsku. Požádat tak může osoba obecní úřad nebo v době voleb okrskovou volební komisi. Ta v takovém případě vyšle k žadateli dva členy komise, kteří umožní dotyčnému hlasovat.

Poslat nový komentář