Město zrušilo soutěž na vysílání zpravodajství

Město zrušilo soutěž na vysílání zpravodajství
ilustrační foto

Rada města na svém prvním zasedání v roce 2013 rozhodovala mj. o zrušení dvou zadávacích řízení na veřejné zakázky, a to konkrétně „Poskytování telekomunikačních služeb pro Statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“ a „Výroba zpravodajských bloků.“

Jak vyplývá z věstníku veřejných zakázek a informací na stránkách města, druhá zakázka byla bez náhrady zrušena. Jejím smyslem byla „výroba zpravodajských bloků o průměrné stopáži 20 minut z prostějovského regionu dle požadavků zadavatele... a vysílat tyto zpravodajské bloky způsobem určeným zadavatelem, a to kabelovými systémy nebo pozemním vysíláním v lokalitě Prostějov.“ A vysílání mělo započít 1. únorem 2013. Důvodem pro zrušení zadávacího řízení byla účast pouze jednoho uchazeče, což zákon zakazuje a nařizuje v tomto případě soutěž zrušit.

Proč se přihlásilo tak málo zájemců? Jedním z důvodů mohl být i krátký čas na přípravu podkladových materiálů, jak upozornil jeden z potenciálních uchazečů. „Vzhledem k náročnosti zpracování všech požadovaných podkladů, včetně hodinové videoprezentace, se domníváme, že termín stanovený pro odevzdání nabídek je příliš krátký především s ohledem na vánoční a novoroční svátky. Zadávací dokumenty byly doručeny naší společnosti 11. prosince,“ uvádí firma. Začátek vkládání nabídek byl stanoven právě na 11. prosince 18 hodin, konec pak na čtvrtek 3. ledna ve 14 hodin, což je celých 22 dní včetně víkendů a svátků, přičemž zákon u takových typů výběrového řízení požaduje pouhých patnáct. Město Prostějov rovněž v odpovědi označilo dvaadvacetidenní lhůtu za dostačující.

Otázkou však nyní zůstává, jak to bude s vysíláním dále. Mluvčí magistrátu Jana Gáborová nás informovala, že věc je nyní v posuzování oddělení veřejných zakázek a právního oddělení magistrátu. „Hledáme cestu, jak zajistit vysílání,“ dodala. V současnosti vysílá pro město Prostějov společnost ZZIP Communication, s.r.o. na základě licence udělené jí v únoru 2002 s dvanáctiletou platností do března 2014.

Zakázka na telekomunikační služby pokračuje

Zakázka na dodání telekomunikačních služeb naproti tomu stále pokračuje, přestože lhůta na podání nabídek vypršela již 14. prosince. Důvod je stejný, jako v případě výroby zpravodajských bloků, tedy účast pouze jednoho účastníka. Jelikož však zakázka obsahovala čtyři části a problém s nedostatečným počtem uchazečů měla pouze ta první - poskytování hlasových služeb na pevných linkách (za pět milionů, což je necelá polovina zakázky), bude se tato soutěž, resp. první její část, dle informací z města opakovat. Zakázka je totiž stále uvedena v režimu probíhajících řízení.

(zkl)

Poslat nový komentář