Prostějov bude opět udělovat Ceny města

Prostějov bude opět udělovat Ceny města
ilustrační foto

Stejně jako v uplynulých letech, tak i letos Město Prostějov udělí v letošním roce významným osobnostem Ceny města. Do 28. února 2013 mohou občané, organizace nebo občanská sdružení nominovat jakoukoli významnou osobnost, jejíž práce znamená přínos pro město Prostějov.

„Osobnosti, které výrazně napomohly ke zvýšení prestiže města v jakékoli oblasti své činnosti, si zaslouží naše uznání. Oceňované obory činnosti nijak nevymezujeme, abychom tím nezúžili výběr nominovaných. V uplynulých letech byla Cena města udělena mnoha osobnostem, jejichž práce je rozmanitá. Od šíření demokracie, přes celoživotní práci v divadelnictví až třeba po činnost literární či hudební,“ uvedla vedoucí Odboru kanceláře primátora Magistrátu města Prostějova Jaroslava Tatarkovičová.K nominaci je potřeba uvést jméno a příjmení osoby navržené na ocenění, dále za jakou činnost by měl navržený kandidát cenu získat a podpis a kontakt na navrhovatele. Nominace doručí navrhovatelé v písemné formě na podatelnu Magistrátu města do 28. února 2013.

 

Cenu Města za rok 2011 obdrželo v květnu 2012 šest nominovaných. Pracovní skupina vybírala z bezmála tří desítek návrhů. Některé osobnosti přitom byly nominovány i více subjekty.

Maud Michal Beerová, a to za zachování historické paměti na židovské občany, Mgr. Renata Čekalová za dlouhodobé působení v oblasti sociálních služeb, Leopold Färber za činnost předsedy Historicko - dokumentační komise OV ČSBS Prostějov, MUDr. Bohumil Hruban, Csc. za publikační a charitativní činnost, MUDr. Radomír Růžička, CSc. za publikační činnost v oblasti tradiční čínské medicíny a Adolf „Došín“ Vlk, in memoriam za propagování sokolské myšlenky (cenu převzal jeho syn Adolf Vlk)

Zdroj: Město Prostějov

(red)

 

Poslat nový komentář