Regionální rada podpoří podnikatele a obce 110 miliony

Regionální rada podpoří podnikatele a obce 110 miliony
ilustrační foto

Výbor Regionální rady Střední Morava na svém pondělním zasedání kromě schválení aktualizovaného harmonogramu výzev na rok 2013 odhlasoval také dvě opatření na podporu obcí, neziskových organizací a podnikatelů.

Pro obce vyhlásil výbor „výzvu na sběr projektových záměrů z oblasti cestovního ruchu. Výzva je určena obcím a svazkům obcí, organizacím zřizovaným kraji nebo obcemi, nestátním neziskovým organizacím a zájmovým sdružením právnických osob. Zájemci mohou do 12. února úřadu zasílat návrhy na připravované projekty,“ uvedl v tiskové zprávě Úřad Regionální rady.

Podporovanými aktivitami budou projekty zaměřené na modernizaci a výstavbu nové infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, rozvoj a obnovu sportovních areálů pro cestovní ruch a na projekty stavebních úprav kulturních a technických památek a kulturních zajímavostí s prokazatelnou vazbou na cestovní ruch. Celkem je na tuto aktivitu vyhrazeno bezmála sto milionů korun. Záleží však na zájmu jednotlivých subjektů. "Prostřednictvím sběru projektových záměrů v oblasti cestovního ruchu u veřejných subjektů ještě před vyhlášením výzvy jsme se rozhodli ověřit absorpční kapacitu v regionu tak, abychom mohli podpořit co nejefektivnější projekty," upřesnil ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. V případě dostatečného zájmu o tento typ projektů bude vyhlášena standardní výzva k předkládání projektových žádostí z ROP Střední Morava a žadatelům tak bude umožněno získat dotaci z Evropské unie na realizaci jejich projektu. V opačném případě budou finanční prostředky převedeny na jiné oblasti podpory ROP Střední Morava.

Bližší informace pro obce a neziskové organizace najdete zde.

Deset milionů na inovace

Podnikatelé z Olomouckého a Zlínského kraje pak mohou příslušné krajské úřady žádat o příspěvek na spolupráci s vybranými vysokými školami. V praxi se tím rozumí příspěvek z ROP Střední Morava na spolupráci podnikatele s vysokou školou v oblasti inovací. Pro podnikatele z každého kraje je vyčleněno 5 milionů korun z ROP Střední Morava.  

„Žádat o Inovační voucher  může kterýkoliv podnikatelský subjekt, který směřuje k vytvoření nového či inovovaného produktu a který mu zároveň pomůže posílit konkurenceschopnost na stávajících trzích či získat nové trhy. Každý voucher musí ovšem splňovat podmínky Regionálního operačního programu Střední Morava, který aktivitu financuje ve spolupráci s krajskými úřady,“ sdělil Úřad Regionální rady.

Firmy z regionu mohou od Olomouckého kraje získat finanční příspěvek až do výše 149 tisíc korun. Peníze obdrží formou inovačních voucherů na spolupráci s vybranými vysokými školami v oblasti inovací. Kraj podpoří prvních 45 žadatelů, kteří podají kvalitně zpracovanou žádost do 15. února. Olomoucký kraj ve spolupráci s Řídícím orgánem ROP Střední Morava a městem Olomouc připravil na projekt inovačních voucherů přes 6,5 milionu korun.

Bližší informace a podmínky najdou podnikatelé zde.

(zkl)

Poslat nový komentář