AKTUALIZOVÁNO Meteorologové odvolali v Olomouckém kraji smogovou situaci

Smogová situace, ilustrační foto
Smogová situace, ilustrační foto

Český hydrometeorologický ústav odvolal ve čtvrtek večer smogovou situaci v Olomouckém kraji. Učinil tak poté, co se průměrné hodnoty polétavého prachu udržely 12 hodin pod hodnotou 100 mikrogramů.

Stav ovzduší v ČR se kvůli inverznímu rázu počasí na některých místech a to hlavně ve velkých městech a v průmyslových oblastech, podstatně zhoršil a výrazně byly překročeny limity koncentrací škodlivin v ovzduší.

V Olomouckém kraji byla vyhlášena ČHMÚ smogová situace ve středu ve 12:50 hodin. Nejhorší situace byla na Přerovsku, kde překročily limity polétavého prachu v ovzduší téměř trojnásobně. Během čtvrtka se však vrátily na 89 mikrogramů. Situace se zlepšila také na Jesenicku. Limit hodinové koncentrace polétavého prachu je 50 mikrogramů na metr krychlový, denní pak 100 mikrogramů. V Prostějově byly obě hodnoty koncentrace polétavého prachu ve čtvrtek již v limitu.

Jak se nejlépe chovat v době smogové situace!

Doporučení, jak se chovat v době smogové situace jsou určena především citlivým skupinám obyvatel. Citlivou skupinou jsou děti, včetně kojenců, těhotné ženy, starší lidé a osoby s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí.

1) Omezte pobyt venku.

2) Omezte větrání v místnostech.

3) Při pobytu venku nevyvíjejte velkou fyzickou aktivitu, která by vedla ke zvýšené intenzitě dýchání .

4) Nepoužívejte krbová topeniště, nespalujte žádné materiály venku na otevřeném ohni.

5) Nikdy (nejen vdobě smogu) nespalujte v kamnech nebo kotlích odpady, zvláště plasty, gumy, umělé tkaniny, lakované dřevo (tzv. bouračky) nebo mazací oleje.

6) Dejte přednost veřejné nebo pěší dopravě před autem (emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic, oxidu dusičitého a dalších znečišťujících látek).

7) Nepřetápějte obytné místnosti.

Zdroj: ČHMÚ, Státní zdravotní ústav

(red)

Poslat nový komentář