Kraj pomůže nemocnici s technickým zhodnocením

Kraj pomůže nemocnici s technickým zhodnocením
Nemocnice Prostějov (ilustrační foto)

Krajská rada projednala na svém zasedání 16. ledna řadu bodů, a některé z nich se týkaly i Prostějova.

Dva z bodů se týkaly zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám Schola servis. Rada v prvním případě zamítla žádost o bezúplatný převod 29 m2 do vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu nepotřebnosti pro školské důvody. Zároveň však vyhlásila konkurzní řízení a složení konkurzní komise na pracovní místo ředitele této instituce. Výběrové řízení bylo zahájeno 18. ledna a potrvá do 6. února. U uchazečů předpokládá vysokoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického nebo pedagogického zaměření, pět let pedagogické praxe a čtyři roky praxe v řídící činnosti.

Další část usnesení se týkala prostějovské nemocnice, a jeho podstatou je souhlas kraje s provedením technického zhodnocení Středomoravské nemocniční a. s. (kraj je vlastníkem nemocnice) a zároveň podílem kraje na jeho spolufinancování v případě získání dotace, a to ve výši 15% z 30 milionů (tj. 4,5 milionu korun).

Podle serveru az-data.cz se technickým zhodnocením míní „výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč.“ Technickým zhodnocením se rozumí také „výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období počínaje zdaňovacím obdobím 1998 částku 40 000 Kč.“

Kraj zároveň schválil upravené zadávací podmínky veřejné zakázky „Vysílání zpravodajských příspěvků v síti kabelové televize měst Olomouc, Prostějov a okolí“. Zahájení výběrového řízení se předpokládá do 14. února.

(zkl)

Poslat nový komentář