Město opraví čtrnáct chodníků. Podívejte se, kde.

Město opraví čtrnáct chodníků. Podívejte se, kde.
ilustrační foto

Rada města Prostějova projednala na své poslední schůzi letošní plán oprav chodníků a upřesnila provedení jednotlivých rekonstrukčních prací. Podle upřesněného seznamu budou opraveny chodníky a místní komunikace ve 14 lokalitách, a to jak v centru, tak i v okrajových částech města. Na opravy chodníků je letos vyčleněno 7,23 milionu korun. Zhotovitele bude město opět hledat prostřednictvím elektronických aukcí. Tento způsob se velmi osvědčil, jen za rok 2012 se ušetřilo 2,5 milionu korun oproti plánovanému rozpočtu.

„V období od května do července 2013 bude nejrozsáhlejší opravou rekonstrukce chodníku v Plumlovské ulici od kruhového objezdu u Billy k Legionářské ulici (směrem na Mostkovice).  K propojení již opravených úseků dojde od kostela na Svatoplukově ulici směrem na ulici Olomouckou. Na obou stranách budou opraveny chodníky v ulici Karlov, směrem od Dykovy po Fanderlíkovu pak chodník v ul. J. B. Pecky. Od bytovek v Krokově ulici bude rekonstruován severní chodník na Brněnskou, ve Foerstrově ulici v Krasicích bude dobudován chodník v okolí zastávky MHD,“ říká první náměstek primátora Jiří Pospíšil. Stejně tak bude nová dlažba pro pěší u kostela v místní části Žešov, podél mateřské školy ve Smetanově ulici pak ve Vrahovicích. Od pošty směrem k ul. Na Blatech povede nový chodník po západní straně ulice Čechovické.

„Ve druhé etapě plánovaných oprav, tedy po 1. srpnu, přijde na řadu chodník v Krasické směrem od Moravské po Západní ulici, společně s novým zálivem pro zastávku MHD bude opraven chodník a také zábradlí podél základní školy ve Vrahovické ulici směrem k faře v Majakovského ulici. Kompletní rekonstrukcí projde ulice Polská, kde vedle chodníků dostane nový asfaltový povrch také komunikace,“ dodává Pospíšil. V Olomoucké ulici budou rekonstruovány chodníky ve dvou lokalitách – od Vápenice po Sladkovského a na druhé straně od ulice V. Outraty po Vrlovu. 

„Elektronická výběrová řízení nás v loňském roce přesvědčila o tom, že můžeme ušetřit překvapivě velký objem financí.  Pokud tento trend bude pokračovat, uspořené prostředky opět využijeme na opravy dalších chodníků,“ uzavřel Jiří Pospíšil, první náměstek primátora.

(red)

Poslat nový komentář