Zdravé město pokračuje i letos, zájemci opět dosáhnou na granty

Zdravé město pokračuje i  letos, zájemci opět dosáhnou na granty
ilustrační foto

Rada města Prostějova schválila plán projektu Zdravé město na tento rok. Zároveň byly vyhlášeny letošní okruhy grantového systému, jejichž uzávěrka je 13. března 2013.

Město Prostějov je členem Národní sítě zdravých měst od roku 2000, v roce 2001 zastupitelstvo města schválilo Deklaraci projektu Zdravé město. V loňském roce Prostějov obhájil své vynikající hodnocení v rámci mezinárodního programu místní Agenda 21, který je součástí projektu. Patří mezi pět měst v ČR, která dosáhla na nejvyšší kategorii. "Plánem pro letošní rok je tuto kategorii obhájit, což se nám může podařit jen tehdy, pokud prokazatelně zkvalitníme nejméně dvě sledovaná kriteria," uvedla Alena Rašková, náměstkyně primátora, která zaštiťuje projekt Zdravé město.

Stejně jako v loňském roce chce Zdravé město Prostějov pokračovat v úspěšných projektech a získat ke spolupráci nové partnery. Z nejúspěšnějších počinů pro veřejnost připomeňme například sportovně-pohybovou akci nordicwalking (chůze s holemi), která se setkala s obrovským ohlasem. "Tato pohybová aktivita je vhodná úplně pro všechny, navíc spojuje lidi se stejným zájmem, takže plní i společenskou funkci," popsala náměstkyně A. Rašková, která si sama nordicwalking také vyzkoušela.

V plánu pro rok 2013 je vedle prohlubování spolupráce s podnikatelským sektorem také organizace osvětových akcí pro seniory a mládež. Také letos proběhnou Prostějovanům již známé kampaně Den Země, Dny zdraví, Den bez aut a další. Pokračovat budou veřejná projednávání s občany okrajových částí města, na nichž mají možnost se vyjádřit k připravovaným investičním akcím v jejich lokalitě. Orgány města i v tomto roce budou spolupracovat s dětským zastupitelstvem. "Připravujeme Fórum Zdravého města 2013 s návaznou aktualizací Plánu zdraví a kvality života. Našim cílem je příznivě ovlivnit kvalitu života nejen současných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností," dodala Alena Rašková.

Součástí projektu Zdravé město je grantový systém, který nabízí finanční podporu partnerským organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k naplňování cílů Zdravého města dílčí akcí, aktivitou, programem apod., a to na základě zpracovaného projektu. Zdravé město Prostějov vyhlašuje pro rok 2013 granty v těchto oblastech:

1. Oblast celoživotního vzdělávání2. Vzdělávání dětí a mládeže    3. Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví3. Škola podporující zdraví    4. Prevence v dopravní výchově5. Popularizace vědy    6. Ochrana životního prostředí, odpady7. Zdravý pohyb    8. Žijeme spolu - podpora handicapovaným občanům9. Den pro podnikatele - zapojení podnikatelské sféry do aktivit Zdravého města, seminář10. Volné téma - S úsměvem jde všechno líp

Zájemci o granty mohou své projekty předkládat do 13. března 2013 k rukám koordinátorky projektu Zdravé město Prostějov, PaeDr. Aleny Dvořákové, Magistrát města Prostějova, Odbor kanceláře primátora, e-mail: alena.dvorakova@prostejov.eu , tel. 582 329 128.

(red)

Poslat nový komentář