Markéta Záleská: Návrat k hodnotám, nová tvář a jasná vize

Markéta Záleská: Návrat k hodnotám, nová tvář a jasná vize
ilustrační foto

Předsedkyně krajských zastupitelů ODS v krajském zastupitelstvu Markéta Záleská se ve svém komentáři zamýšlí nad dalším směřováním ODS, a navrhuje recepty, které by mohly její straně pomoci stát se opět úspěšnou.

Po prohraných prezidentských volbách se v médiích opět objevily spekulace o možném konci předsedy ODS Petra Nečase a v širším kontextu také debaty o dalším směřování ODS. Objevila se dokonce myšlenka na užší spolupráci s TOP 09. Problém je však někde jinde a uvedené kroky jej příliš nezmění.

ODS je strana s více než dvacetiletou historií, a tudíž ji můžeme nazvat jako dospělou. Jako taková by se však měla chovat rozumně a hledat příčiny svých nezdarů racionálně, nikoliv na základě podnětů zvnějšku, byť jsou to mizerné výsledky ve volbách. Příčiny úpadku ODS totiž leží mnohem dále než v posledních měsících.

Ztráta hodnot

Tou zásadní příčinou je ustoupení od hodnot a programu ODS. Často je tento posun spojován s nástupem Mirka Topolánka do čela ODS, tehdy však jinou možnost neměl. ODS byla jasně vyprofilovanou stranou pravého středu, neměla konkurenta na pravici a s vidinou pozice nejsilnější strany usilovala i o další voliče. Ty stávající totiž měla relativně jisté.

Tato strategie však není a nesmí být trvalá, a pokračovat v ní několik volebních období je smrtelné. Především proto, že voliči takovému uskupení přestanou po čase rozumět, a to nejen ti, které jsme chtěli nalákat umírněnou politikou, ale především ti skalní. Jak zmínil v jednom rozhovoru politolog Miroslav Mareš, ODS přišla v prezidentských volbách o voličské jádro, a to je ten největší problém. Na něj je třeba hledat řešení.

Nový produkt ODS

Nejvhodnější strategií na znovunalákání voličského jádra je nejen lepší marketing a komunikace, které jsou sice nezbytné, ale nikoliv základní. Tím je vytvoření nového produktu s řadou dobrých, osvědčených vlastností, kterým lidé rozumí. Řešením dnešní krize ODS tudíž není ani výměna obalu, kterým předseda jako hlavní reprezentant je, ale ani úvahy o spolupráci s jinými subjekty. Řešení je v samotné ODS a její politice.

a) Řadový člen jako středobod politiky ODS

Řešením je obnovení intenzivní komunikace s členskou základnou po celé republice, její vtažení do děje a zvýšení účasti na dění ve straně. Dnes jsou členové roztrpčeni. Co s tím? Lék je ve sjednocení a ztotožnění se se značkou ODS. Toho však vedení dosáhne, jen pokud dojde k návratu k základním kořenům programu ODS, kvůli kterým více než 25 tisíc členů do strany vstupovalo. Produkt, který budeme nabízet voličům, tudíž musí být nový, ale zároveň postavený na ověřených konceptech. Tedy na samotných členech a to, co chtějí. Nová tedy musí být prezentace, nikoliv obsah.

b) ODS, nikoliv vláda!

Souvisí s tím i změna myšlení v nejvyšším vedení. To je totiž nyní příliš zahlceno vládní agendou a je tak v příkrém rozporu se zájmy jednotlivých členů, které zajímá, proč ODS nevyhrává ve volbách, nikoliv zda to, či ono opatření ve vládě prošlo. Ministři v čele s premiérem tak musí rok před volbami „zapomenout“ na svoje vládní angažmá a plně se oddat službám ODS. Musí tvrdě kritizovat své koaliční partnery, bez ohledu na to, že přednedávnem byli jejich spoluhráči. Nehledě na to, že i oni, a ne jednou, okopávali kotníky ODS, a to přímo ve vládě.

Řešením dnešní krize proto není ani spolupráce s TOP09. ODS je samostatná strana s širokou základnou schopných členů a zakotvenými demokratickými mechanismy, a jediným deficitem proti TOP09 je nyní jen aktuální ztráta ve volebních preferencích. Předpoklady pro to být nejsilnějším článkem české pravice proto má stále ODS.

c) Jasná vize s novou tváří

Základem celkového úspěchu je však nalezení vize, cíle, se kterým si voliči naši stranu ztotožní. ODS je nyní pro řadového občana nesrozumitelná, nerozumí jejím krokům a nedokáže se s ní ztotožnit. To je základní problém. ODS se musí stát opět pokornou a pracovitou stranou pro občany, nikoliv spolkem pro vyvolené a mocné. Myšlenky a přesvědčivost argumentů musí hrát v ODS větší roli než síla hlasující většiny a moc úřadu. Nové osobnosti v našich řadách, které mají řadu zkušeností a pevný názor, se musí stát novými pilíři politiky ODS. V našich řadách jsou, jen je najít a dát jim příležitost…

Markéta Záleskápředsedkyně krajských zastupitelů ODS v krajském zastupitelstvu

Poslat nový komentář