Kolik stojí práce prostějovského poslance? Nejdražší je Fiala.

Kolik stojí práce prostějovského poslance? Nejdražší je Fiala.
Nezařazený poslanec Radim Fiala vyšel ze srovnání tří poslanců za Prostějovsko nejhůře.

Jedním z kontroverzních témat poslanecké práce je kromě imunity i čerpání náhrad. Hospodářské noviny před lety zkoumaly, na co čeští zákonodárci čerpají peníze nad rámec svého běžného platu, a Lidové noviny nyní přicházejí s kompletním přehledem, na co jednotliví poslanci čerpají náhrady. Jak si stojí poslanci z Prostějova a co za získané peníze odvádějí? Přečtěte si analýzu Prostějovských novinek.

Naše město, resp. okres, zastupují v Poslanecké sněmovně tři politici – Pavel Holík z ČSSD, Jitka Chalánková z TOP 09 a Radim Fiala jako nezařazený, dříve ODS. Stejně jako zbylých 197 kolegů kromě základního platu 55 900 korun berou i řadu dalších příplatků, konkrétně na reprezentaci, cestování, na administrativní a odbornou práci, pronájem a vybavení poslanecké kanceláře, náhrady na ubytování, zajištění služeb asistentů a na úhradu telefonních poplatků a poplatků za používání internetu.

Paušální náhrady

Výdaje na reprezentaci činí paušálně pro každého poslance 99 600 korun ročně, a čerpají ji i všichni prostějovští poslanci. Další doplňkové platby, u nichž je určena paušální částka, jsou výdaje na dopravu, která je vypočtea dle vzdálenosti od sídla Sněmovny. Na ni dostali poslanci z Prostějova za uplynulý rok 310 800 korun.

Maximální výše čerpání

U dalších náhrad je pak určena maximální výše náhrady a poslanci ji můžou, ale nemusí vyčerpat. Právě zde se pozná, jak moc jsou zákonodárci při čerpání "šikovní" a dokážou z ní získat maximum. A jak vidno, trojice z Prostějova si v tomto ohledu vedla velmi zdatně.

Zmíněnými výdaji jsou výdaje na asistenty (maximálně 430 560 korun ročně), částka na úhradu telefonních a internetových poplatků (84 tisíc ročně), náhrada za ubytování pro mimopražské poslance, a to ve výši 204 tisíc korun, náhrady na pronájem a vybavení poslanecké kanceláře (170 400 až 386 400 korun podle velikosti obce) a náhrady na odbornou a administrativní práci (maximálně 155 184 korun).

Pokud se podíváme na čerpání náhrad na asistenty, zjistíme, že nejvíce z tria poslanců z Prostějova čerpala tuto částku Jitka Chalánková, a to dokonce ve výši přesahující stanovený limit, konkrétně 458 813 korun (došlo k tomu však proto, že asistenti předložili faktury za prosinec 2011 až v lednu 2012), poslanci Pavel Holík (420 tisíc) a Radim Fiala (415 tisíc) se vešli do limitu. Spravedlivě řečeno, takřka maximální částku čerpají skoro všichni poslanci, existují však výjimky, které část peněz státní kase ušetřily, a utratily méně (třeba Václav Horáček z TOP 09 „pouhých“ 287 tisíc korun).

Podobně intenzivně čerpali prostějovští poslanci náhrady za telefonování a používání internetu. Maximálnímu limitu byl nejblíže sociální demokrat Pavel Holík se skoro 81 tisíci, následovaný Radimem Fialou se zhruba 71 tisíci a Jitkou Chalánkovou s 60 tisíci. Čerpání mezi poslanci se v tomto případě značně liší, lze však říci, že i v tomto případě patřila trojice zástupců z Prostějova k nadprůměrným příjemcům peněz z rozpočtu Sněmovny.

Náhradu na ubytování dostávají všichni poslanci z Prostějova ve stejné výši, a to 204 tisíc korun ročně. Ani zde není třeba vyčerpat celou částku, trojice Chalánková, Fiala i Holík ji však pobrala celou, což je při pohledu na seznam všech poslanců jev opět naprosto obvyklý.

Náhrady na pronájem a vybavení poslanecké kanceláře činí 170 400 až 386 400 korun podle velikosti obce. Pro Prostějov, kde sídlí kanceláře Radima Fialy a Pavla Holíka, to činí 266 200 korun, pro Jitku Chalánkovou, která má sídlo v Olomouci, pak 285 351 korun. Srovnání s dalšími poslanci je v tomto případě složitější, protože záleží na velikosti obce a zdejších podmínkách, je však pravdou, že některým kolegům našich poslanců z obdobně velkých měst se podařilo zajistit si kancelář v mnohem skromnějších podmínkách. Poslanec Vít Němeček (ODS) z Jablonce nad Nisou (45 tisíc obyvatel) například spotřeboval „pouhých“ 178 tisíc korun a Lenka Andrýsová (nezařazená), která sídlí stejně jako Jitka Chalánková v Olomouci, částku 181 tisíc.

Maximální výše náhrady poslancům za odbornou a administrativní práci činí zhruba 155 tisíc korun, a i v tomto případě dosáhli zástupci Prostějova v dolní komoře parlamentu horních příček. Radim Fiala spotřeboval 153 tisíc korun, Jitka Chalánková 140 tisíc a Pavel Holík 154 tisíc. Opět je však nutno dodat, že praxe takřka stoprocentního čerpání je pravidlem i v tomto případě (znovu však existují výjimky, třeba již jednou zmíněný Vít Němeček, který na tyto služby vyfakturoval zhruba třetinu nejvyšší možné částky).

Kolik berou měsíčně?

Výše celoročních náhrad nám pak slouží také jako podklad k výpočtu skutečné měsíční mzdy poslance. Základní plat poslance činí zmíněných 55 900 korun, k nim je však třeba přidat průměrnou měsíční náhradu na reprezentaci ve výši 8 300 korun a 25 900 korun za dopravu. „Základ“ pro všechny tři prostějovské poslance tedy činí zhruba 90 tisíc korun a jde o částku, kterou vyinkasují přímo v souvislosti se svojí prací (výkon funkce, doprava, reprezentace).

Dále se však již částky liší podle „šikovnosti“ čerpání a musíme je považovat spíše za peníze potřebné na zajištění podmínek pro práci. Na služby dvou asistentů takto dostal Radim Fiala 35 tisíc měsíčně, 6 tisíc za měsíc obdržel na telefon a internet, 17 tisíc na měsíční ubytování v Praze, zhruba 22 tisíc na měsíční pronájem a vybavení kanceláře a necelých 13 tisíc na odbornou a administrativní práci. K první části platu si tak připočítává dalších 93 tisíc a měsíčně bere „sakumprásk“ 183 tisíc korun.

Jitka Chalánková kromě vypočtených 90 tisíc za práci bere měsíčně ještě 36 tisíc na tři asistenty, 5 tisíc na telefonování a internet, 17 tisíc na měsíční ubytování v Praze, asi 24 tisíc na měsíční pronájem a vybavení kanceláře a 11,5 tisíce na odborné a administrativní práce. Celkem si tedy polepší až na 183 500 korun.

Pavel Holík pak čerpá 35 tisíc měsíčně na služby dvou asistentů, zhruba 7 tisíc na telefonování a internet, 17 tisíc na ubytování v Praze, asi 22 tisíc na měsíční pronájem a vybavení poslanecké kanceláře a 13 tisíc na odbornou a administrativní práci. Celkem si tak přijde na 184 tisíc korun měsíčně.

A co za to?

Posuzovat celkovou výplatu poslanců by však nebyl spravedlivé, pokud bychom se nepodívali, co za tyto peníze odvádějí ve Sněmovně. A zde je již pohled o něco rozdílnější než v případě schopnosti čerpání náhrad. Podívali jsme se proto na celkovou aktivitu všech tří poslanců ve Sněmovně, do níž jsme zařadili vystoupení na plénu Sněmovny (mimo role zpravodaje, která není dobrovolná a je určována organizačním výborem či předsedou Sněmovny), počet předložených návrhů zákona a celkovou přítomnost na hlasováních Sněmovny.

Z této analýzy nám vyplývá, že nejméně před své kolegy vystoupil Radim Fiala, celkem sedmadvacetkrát, a jedno jeho vystoupení tedy přijde daňového poplatníka na skoro 7 tisíc korun. Poslankyně za TOP 09 Jitka Chalánková si stoupla za řečnický pultík ve čtyřiceti případech a jedna její promluva tedy stojí necelých 5 tisíc korun. Poslanec za ČSSD Pavel Holík se pak přihlásil o slovo ve 34 případech a jedno jeho vystoupení vyšlo na zhruba 5,5 tisíce korun.  Další dvě položky analýzy, počet předložených zákonů a přítomnost na hlasování, práci někdejšího poslance ODS Radima Fialy ještě více prodražuje. Na rozdíl od Holíka (30) a Chalánkové (5) totiž předložil jen jeden návrh zákona a byl také nejméně přítomen na hlasování (absence na 22,7% hlasování; Holík 14,7% a Chalánková 8,9%).

Až tedy za rok a půl půjdete k volbám, je dobré si připomenout, jak se vám za čtyři roky ten který poslanec vyplatil. Možná zjistíte, že za projevenou důvěru a množství peněz, které dostává, by si někteří znovuzvolení nezasloužili...

(zkl)

Poslat nový komentář