Kraj letos podpoří stipendisty v zahraničí 1,5 miliony, další peníze míří učňům

Kraj letos podpoří stipendisty v zahraničí 1,5 miliony, další peníze míří učňům
ilustrační foto

Kraj se pro letošní rok rozhodl podpořit studenty ze škol v Olomouckém kraji, kteří chtějí studovat v zahraničí, částkou 1,5 milionu korun. Jde o stejnou sumu jako v minulém roce.

„Cílem stipendia, které je poskytováno od roku 2007, je umožnit žákům denní formy vzdělávání na středních školách, studentům na vyšších odborných školách a studentům všech typů studijních programů na vysokých školách studium na zahraničních středních a vysokých školách,“ řekl náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast školství Zdeněk Švec (KSČM). Podmínkou pro udělení stipendia je trvalé bydliště na území Olomouckého kraje a v případě středních a vyšších odborných škol i studium na škole, která sídlí v kraji (v případě vysoké školy stačí studium na jakékoliv škole v ČR). Žadatel však také musí prokazovat vynikající studijní prospěch na studované škole, a to tak, že za období školního/akademického roku 2011/2012 nesmí překročit hranici 1,60 u žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a 1,80 u studentů vysokých škol.

Maximální hranice stipendia je 3500 korun na jeden měsíc studia v zahraničí, přičemž maximální délka pobytu v zahraničí je 6 měsíců u vysokých a vyšších odborných škol a 10 měsíců u škol středních. Stipendium je udělováno žákům mladším 30 let. Žádost o toto stipendium je možné podat do 15. února a 26. června 2013, bližší podrobnosti najdou zájemci na stránkách kraje zde.

Podpora učňům

Kraj bude zároveň pokračovat v podpoře učňovského vzdělávání, i když na něj letos v rozpočtu vyhradil jen 5,6 milionu korun oproti 7,1 milionu v minulém roce. Pro školní rok 2013/2014 však i tak zůstane zachována výše stipendia, a to 300 korun měsíčně v 1. ročníku a bonus 1500 korun v případně vyznamenání na konci roku, pro 2. ročník 400 korun měsíčně a bonus 2500 korun za vyznamenání a konečně 500 korun měsíčně a bonus 5000 korun za vyznamenání ve 3. ročníku.

Kraj bude pro příští školní rok podporovat celkem třiadvacet oborů na různých školách Olomouckého kraje (přesný seznam najdete zde), z prostějovských škol se podpora týká:

oboru Strojní mechanik na Střední odborné škole průmyslové a Středním odborném učilišti strojírenském, oboru Strojírenské práce na Střední škole na Komenského ulicioboru Nástrojář na Střední odborné škole průmyslové a Středním odborném učilišti strojírenskémoboru Klempíř na Švehlově střední škole polytechnické a Střední škole automobilníoboru Obráběč kovů na Střední odborné škole průmyslové a Středním odborném učilišti strojírenskémoboru Elektrikář – silnoproud na Švehlově střední škole polytechnickéoboru Řezník – uzenář na Středním odborném učilišti obchodnímoboru Výrobce kožedělného zboží na Středním odborném učilišti obchodnímoboru Truhlář na Švehlově střední škole polytechnickéoboru Tesař na Švehlově střední škole polytechnickéoboru Zedník na Švehlově střední škole polytechnickéoboru Zednické práce na Švehlově střední škole polytechnickéa oboru Malíř a lakýrník na Švehlově střední škole polytechnické

Udělení stipendia má však také svoje kritéria. „Žák v daném školním roce nesmí mít neomluvenou absenci a kázeňské opatření typu důtka ředitele školy či podmíněné vyloučení ze studia a v rámci odborného výcviku není hodnocen hůře než známkou dobrý,“ upřesňuje náměstek Švec. Další informace k učňovským stipendiím najdou zájemci zde.

(zkl)

Poslat nový komentář