EIA ke Galerii je zastavena, zkoumá se spodní voda

EIA ke Galerii je zastavena, zkoumá se spodní voda
Plánovaná Galerie Prostějov - ilustrační obrázek (zdroj: manthellan.cz)

Proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí, tzv. EIA, k připravované Galerii Prostějov, je prozatím zastavena. Investor stavby, společnost Manthellan, totiž požádal o možnost doplnění dokumentace a město mu vyhovělo. „Magistrát města Prostějova podal 24. ledna návrh na ukončení posuzování záměru Galerie Prostějov,“ potvrdil Radomír Studený, vedoucí oddělení integrované prevence odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje. Po doplnění dokumentace však proces EIA začne nanovo.

Důvodem je provedení hydrologického průzkumu a zhotovení vrtů v lokalitě Komenského ulice, kde má plánovaný objekt stát. Náměstek primátora Zdeněk Fišer doplnil, že výsledky průzkumu definují podobu galerie. Spodní vody jsou totiž tři a čtyři metry pod povrchem a investor chce pod obchody vybudovat podzemní garáže. Ty by však měly zasáhnout až deset metrů pod povrch.

(zkl)

Poslat nový komentář