V okolí zámku vznikne klidová zóna

V okolí zámku vznikne klidová zóna
ilustrační foto (zdroj: cs.wikipedia.org)

S končící rekonstrukcí venkovní fasády zámku se rada města na své poslední schůzi zabývala také komplexní úpravou okolí zámku. Zamýšlené parkové úpravy souvisí s probíhající rekonstrukcí Smetanových sadů. Město hodlá pro zavlažování využít historickou studnu vybudovanou za druhé světové války.

"V souvislosti s obnovou zámku a knihovny vyvstává potřeba zabývat se i celkovou úpravou jejich okolí. Tento významný veřejný prostor je v současnosti prakticky nevyužívaný a narušený pozůstatky dopravního napojení na Kosteleckou ulici a nejasně definovaným prostorem pro pěší a automobilovou dopravu v okolí základní školy a knihovny," předestřel Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

Z venkovní fasády zámku zbývá opravit jeho západní část (směrem k budově školy), rekonstrukce proběhne v letošním roce. Prostor nádvoří je řešen samostatným projektem, o kterém jsme informovali po minulé schůzi rady města. "V návaznosti na parkové úpravy Smetanových sadů se nabízí provést výsadbu zeleně i v prostoru před zámkem, čímž se rozšíří klidová zóna v centru města. Pro zabezpečení závlahy celého prostoru chceme využít požární studny, která vznikla za druhé světové války jako rezervoár vody pro hašení v případě leteckého náletu na město. Využitím této studny ve vlastnictví města dojde k úspoře finančních prostředků, nemusíme brát vodu z vodovodního řadu," vysvětlil náměstek Fišer. Historická studna o šířce 5 metrů s hloubkou 12 metrů je dnes skryta pod povrchem vozovky na Přikrylově náměstí, k jejímu napojení dojde boční přípojkou směrem od zámku.

Na přípravu variantních návrhů celého řešení okolí zámku navrhuje odbor rozvoje a investic vyčlenit částku 200 tisíc korun. Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu tohle rozpočtové opatření schválit. 

(zkl)

Poslat nový komentář