Magistrát přijme dva pracovníky, nařizuje to zákon

Magistrát přijme dva pracovníky, nařizuje to zákon
ilustrační foto

Ke splnění nových zákonných standardů v oblasti sociálních služeb je Magistrát města Prostějova povinen zřídit nová pracovní místa na pozici referent sociálních věcí. Posílení zaměstnanců na odboru sociálních věcí bude kryto poskytnutím účelových dotací ministerstvem práce a sociálních věcí.

Opatření souvisí s rozsáhlou novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která přináší výrazné rozšíření standardů služeb, jež v této oblasti zajišťuje stát. Naplňování standardů je pro všechny úřady na všech stupních výkonu přenesené působnosti závazné. Ke splnění zákonných podmínek dochází ke změně organizační struktury a navýšení pracovních míst na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. "Prováděcí vyhláška například standardizuje počet případů na jednoho zaměstnance, a to i s ohledem na specifičnost řešené problematiky. Naplňování standardů je pro úřady závazné a kontrolu kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí bude provádět nadřízený správní orgán," uvedla Alena Rašková, náměstkyně primátora s tím, že na magistrátu by podle této metodiky mělo vzniknout celkem 7 nových pracovních míst.

„K 1. březnu 2013 však přibydou na oddělení sociálně-právní ochrany dětí pouze 2 pracovníci, protože jejich mzda je garantována poskytnutím účelových dotací z ministerstva práce a sociálních věcí. Vzhledem k tomu, že další dotace na pracovníky může přijít až v průběhu či na konci roku, budou zbývající pracovníci přijati až později,“ upozornila Alena Rašková.

Magistrát města Prostějova bude mít po navýšení k 1. březnu 2013 celkem 265 zaměstnanců.

(red)

Poslat nový komentář