VÍME PRVNÍ Město si parkování nakonec zajistí samo, je to levnější

VÍME PRVNÍ Město si parkování nakonec zajistí samo, je to levnější
ilustrační foto

Až na konci února mělo skončit výběrové řízení „Správce parkovacího systému“, kterým chtělo město zajistit jednotný systém parkování v centru města. Provozováním parkomatů chtěla pověřit externí firmu, nakonec se však rozhodlo zakázku zrušit a parkování si zajistit samo.

„Dle § 84 odst. 2 písm. d) zákona: odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil,“ uvádí se v oficiálním dokumentu Věstníku veřejných zakázek s tím, že zakázka je zrušena. První náměstek primátora Jiří Pospíšil tuto změnu vysvětlil tím, že „v průběhu zadávacího řízení vyvstaly technické problémy, jejichž řešení znamenalo podstatnou změnu podmínek zakázky, a byly důvodem k jeho zrušení.“

Věstník veřejných zakázek však uvádí, že město zjistilo, že pro něj bude výhodnější, pokud si provozování parkomatů zajistí samo: „Na základě žádostí dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám během lhůty pro podání nabídek a při opakovaném vyhodnocení ekonomické výhodnosti výše uvedené veřejné zakázky dospěl zadavatel k závěru, že pro Statutární město Prostějov je ekonomicky výhodnější pořízení vlastních parkovacích automatů a jejich samostatné provozování bez zajištění správy jiným subjektem,“ píše se ve zdůvodnění.

Může za to i Manthellan

Za zrušením výběrového řízení však může i plánovaná výstavba obchodního centra společnosti Matnhellan. „Dalším důvodem, jehož příčina byla zjištěna v průběhu zadávacího řízení a který vedl zadavatele ke zrušení zadávacího řízení, je plánovaná výstavba obchodně-společenského centra. Součástí zadávací dokumentace je zpracovaný Návrh placeného parkování na území města Prostějova, který počítá pouze s dočasným využitím a zpoplatněním parkovací plochy mezi ul. Komenského a ul. Na Spojce a využitím stávajícího zpoplatněného parkoviště na ul. Křížkovského. Plánovaná výstavba obchodně-společenského centra povede totiž ke zrušení předmětných parkovišť a následně změně technických podmínek plnění předmětné veřejné zakázky v průběhu smluvního vztahu s vítězným uchazečem, což by mohlo být předmětem případného sporu,“ uvádí se ve zdůvodnění.

Kromě toho magistrát zjistil technické problémy technické problémy s umístěním navrhovaného závorového systému na ul. Sádky. "Systém vyžaduje zřízení elektrické přípojky. Jak se ukázalo, v daném místě jde o technicky a finančně náročnější investici. Jako vhodnější bude v této lokalitě umístit parkovací automaty," dodal Jiří Pospíšil. Oficiální usnesení o zrušení zadávacího řízení pak uvádí, že i tato změna druhu technického zařízení na úhradu parkovného je dalším důvodem ke zrušení předmětného zadávacího řízení.

Nové výběrové řízení?

Vedení města projedná vypsání nového výběrového řízení. "Zvažujeme také možnost pořízení vlastních parkovacích automatů a správu jejich provozu. K této úvaze nás vedou poznatky z průběhu výběrového řízení. V každém případě jsou pro nás dílčí výsledky lakmusovým papírkem zjištění situace na trhu," vysvětlil náměstek Pospíšil, který již zaznamenal také první pozitivní ohlasy k plánované změně parkovacího systému v centru města: "Obrátili se na mě obyvatelé z Vodní a Netušilovy ulice, kdy už bude možnost pořídit si rezidentní karty. Podle jejich slov si rádi zaplatí, aby mohli parkovat ve své ulici, kde je dnes takřka nemožné najít po příjezdu z práce volné místo," uzavřel Pospíšil.

(zkl)

Poslat nový komentář