Bude stát v Prostějově další dům zdraví? Možná již v roce 2015!

Bude stát v Prostějově další dům zdraví? Možná již v roce 2015!
ilustrační foto

V Prostějově by mohl již v roce 2015 stát druhý dům zdraví. Pokud totiž zastupitelstvo kraje schválí záměr Rady prodat budovu bývalého domova mládeže v Olomoucké ulici společnosti CONSIT, vybuduje tato nový objekt s ordinacemi lékařů a lékarnou.

Žádost k odprodeji podala již v roce 2010 firma H&D, a.s., protože studenti se přestěhují do nově zrekonstruovaného domova mládeže v Palečkově ulici. Budova by tak zůstala prázdná, a kraj se proto rozhodl jí nabídnout k prodeji.

Znalec odhadl cenu budovy na 4,55 milionu korun a kraj na tuto cenu nalákal dva zájemce - manželé Vorrethovi, kteří tu chtěli vybudovat kancelářské prostory i byty a nabídli 4,65 milionu, a společnost CONSIT, s.r.o., která zde chtěla provozovat lékárnu a ordinace lékařů a jež za budovu nabídla 4,62 milionu. Veřejný orgán se nakonec rozhodl odprodat nemovitost žadateli s vyšší nabízenou cenou, tedy manželům Vorrethovým, kteří slíbili budovy kompletně rekonstruovat, avšak ponechat jí stávající podobu a funkčnost.

Komplikace

Jenže manželé Vorrethovi měli v konečné fázi připomínky k návrhu smlouvy s Olomouckým krajem, které však nebyli schopni dodat v písemné podobě, proto kraj zahájil jednání s druhým ze zájemců, společností CONSIT, s.r.o. Pokud tento postup posvětí i krajské zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání, připadne budova právě této společnosti.

A co by na místě bývalého domova mládeže mohlo stát? Podle záměru firmy by měla na místě stát obdoba dnešního Centra zdraví, který již funguje na Vodní ulici. „Účelem využití budovy je vybudování lékárny a ordinace lékařů, tzv. Medical House. K domu dále vybudujeme příjezd, parkovací stání a bezbariérový přístup,“ sdělila firma ve svém záměru. „V Prostějově je řada lékařů v různých soukromých ordinacích po celém městě. Pro občany bývá často komplikované navštěvovat různé specialisty v různých místech města a následně ještě lékárnu. Domníváme se, že tento podnikatelský záměr by byl užitečný i pro občany města Prostějova,“ dodává.

Pojistka kraje

Lékárnu a ordinace bude muset společnost v případě schválení prodeje zastupitelstvem vybudovat do dvou let a za tímto účelem ji využívat až do konce roku 2023. Stejné povinnosti by pak měla i třetí osoba, pokud by se na ní společnost rozhodla budovu převést.  Záměr posvětil i krajský odbor zdravotnictví, a proto nyní záleží pouze na rozhodnutí zastupitelstva, které bude o záměru jednat v pátek 22. února. Pokud jej schválí, možná už v roce 2015 budeme mít na výběr z většího počtu lékařů.

(zkl)

Poslat nový komentář