Město připravuje novou kanalizaci ve Vrahovicích

Město připravuje novou kanalizaci ve Vrahovicích
ilustrační foto

Z prosincového setkání vedení města s občany Vrahovic vyplynul od místních obyvatel požadavek na řešení kanalizace ulic Jana Köhlera a Hrázky. Vedení města zadalo úkol odboru rozvoje a investic a radní projednali na své poslední schůzi materiál, který řeší přípravu projektové dokumentace k investici. Rozpočtové opatření ještě musí schválit zastupitelstvo města.

Odbor rozvoje a investic navrhuje na přípravu projektové dokumentace vyčlenit částku 200 tisíc korun z rozpočtu města. Projekt bude řešit technické možnosti vybudování chybějící dešťové kanalizace a následnou opravu stávající komunikace, která je ve velmi špatném technickém stavu. "V těchto ulicích dochází při velkých deštích k zatékání vody do nemovitostí. Cílem projektu je zjistit odtokové a vsakovací poměry v lokalitě. Ze znalosti místních poměrů víme, že je tady vysoká hladina spodní vody související s tím, že místo se nachází pod úrovní blízké říčky Romže," vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora. Projekt má vyřešit problém, jak odvést dešťovou kanalizaci do vodoteče.

Pokud zastupitelstvo schválí navrhovanou investici, projektová dokumentace bude zpracována v letošním roce.

(zkl)

Poslat nový komentář