Kraj chce v příštích letech šetřit, ale také dále zadlužovat

Kraj chce v příštích letech šetřit, ale také dále zadlužovat
ilustrační foto

Vedení kraje představí zastupitelům na zasedání 22. února výhled hospodaření na roky 2014 a 2015. Z uvedených čísel je patrné, že oba roky budou možná ještě více úsporné než ten letošní.

Výdaje kraje by měly oproti letošnímu roku poklesnout o 11 procentních bodů a o další jeden pak v roce 2015. Kraj hodlá šetřit v řadě oblastí, každý rok chce ušetřit 5 procentních bodů na provozních výdajích, oproti roku 2014 chce pak v dalším období ušetřit pět procentních bodů na dopravní obslužnosti. Úspory se však dotknou i sociálních služeb.

V oblasti příjmů naopak očekává kraj nárůst nejprve o dva procentní body a následně trvání tohoto stavu. Nárůst očekává kraj především v oblasti daňových příjmů a u dotací.

Další zadlužování

Důvodová zpráva rozpočtového výhledu však také upozorňuje, že „očekávané příjmy rozpočtu Olomouckého kraje v jednotlivých letech 2014 - 2015 nebudou stačit na krytí všech rozvojových záměrů, na které je možno získat finanční spoluúčast z evropských fondů.“ Bude to proto znamenat stop investičním projektům? Z dalších materiálů kraje se zdá, že nikoliv. Rada kraje se totiž na zastupitelstvu bude snažit prosadit také 51 nových, již schválených, projektů na rok 2013 a 2014, které chce financovat mj. ze zbylé tranše v rámci úvěru Evropské investiční banky ve výši 600 milionů. Z uvedených podkladů však vyplývá, že zatím má zajištěno financování jen na již schválené akce v roce 2013, na další v roce 2014 i zcela nové, které také hodlá na zastupitelstvu prosadit, peníze nemá.

Bere si proto další úvěr ve výši 300 milionů korun u České spořitelny, kterým chce výpadek u Evropské investiční banky pokrýt. Jak jsme však upozorňovali včera, kraj patří mezi nejzadluženější regiony v České republice, a další úvěr tento neblahý stav ještě prodlouží. Již nyní každý občan kraje dluží kraji 6 tisíc korun a s dalšími úvěry bude tato částka ještě stoupat.

(zkl)

Poslat nový komentář