Ministerstvo dopravy pokračuje letos v osmi projektech v regionu

Ministerstvo dopravy pokračuje letos v osmi projektech v regionu
ilustrační foto

Celkem osm projektů z Olomouckého kraje zařadilo Ministerstvo dopravy (MD) do aktualizovaného Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008-2013 právě na letošní rok.

Konkrétně jde o pět akcí v gesci Generálního ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a tři v oblasti působnosti Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Dva projekty by měly být dokončeny v letošním roce, jeden v roce 2014 a jeden 2016. Do první kategorie patří obchvat Javorníka, u něhož je třeba z celkového rozpočtu 347 milionů doplatit posledních padesát pět, aby úsek mohl být otevřen v červnu 2013. V září 2014 by pak měla být dokončena stavba přeložky mezi Vlachovem a Rájcem, která přijde na zhruba 1,2 miliardy korun. Na červen 2016 je pak naplánováno dokončení úseku D1 mezi Přerovem a Lipníkem. Pro letošní rok je pro tuto stavbu v rozpočtu 1,9 miliardy korun, pro rok 2014 2,3 miliardy a pro rok 2015 3,4 miliardy korun. Celkem tato akce přijde na více než 8 miliard korun. Na mimoúrovňové křížení R46 u Vranovic-Kelčic a Brodku u Prostějova je pak vyhrazeno 65 milionů korun a akce by měly být dokončeny na konci letošního roku. Poslední stavba v gesci ŘSD - úsek D47 mezi Lipníkem a Bělotínem - by měl letos spolknout cca 35 milionů korun.

Další tři stavby Olomouckého kraje se týkají železniční dopravy. SŽDC v nich počítá s rekonstrukcí železniční stanice Přerov, která by měla skončit v srpnu 2014 a přijde daňové poplatníky na zhruba 4 miliardy korun – do konce roku 2012 bylo vyčerpáno 2,3 miliardy, letos se počítá s 647 miliony a v roce 2014 s 805 miliony. V únoru 2016 by pak měla být dokončena přestavba vlakového nádraží v Olomouci. Akce za 2,3 miliardy zatím stála pouhé 2 miliony, protože je momentálně v posuzování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „Každým měsícem je kofinancování méně výhodně pro stát. Máme proto obavu, aby se nestalo, že někdo řekne, že kofinancování je nad jeho možnosti a tak významná akce pro Olomoucký kraj by se nerealizovala,“ upozornil na riziko průtahů u této akce 1. náměstek hejtmana pro dopravu Alois Mačák (ČSSD). Březen 2013 je pak datem finálních úprav Dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) na trati Přerov – Česká Třebová za 162 milionů korun.

(zkl)

Poslat nový komentář