Sledovali jsme zastupitelstvo ON-LINE. Projděte si bod po bodu.

Sledovali jsme zastupitelstvo ON-LINE. Projděte si bod po bodu.
Rada města při jednání zastupitelstva
Další fotky: 
Sledovali jsme zastupitelstvo ON-LINE. Projděte si bod po bodu.
Sledovali jsme zastupitelstvo ON-LINE. Projděte si bod po bodu.
Sledovali jsme zastupitelstvo ON-LINE. Projděte si bod po bodu.
Sledovali jsme zastupitelstvo ON-LINE. Projděte si bod po bodu.
Sledovali jsme zastupitelstvo ON-LINE. Projděte si bod po bodu.
Sledovali jsme zastupitelstvo ON-LINE. Projděte si bod po bodu.
Sledovali jsme zastupitelstvo ON-LINE. Projděte si bod po bodu.
Sledovali jsme zastupitelstvo ON-LINE. Projděte si bod po bodu.
Sledovali jsme zastupitelstvo ON-LINE. Projděte si bod po bodu.
Sledovali jsme zastupitelstvo ON-LINE. Projděte si bod po bodu.
Sledovali jsme zastupitelstvo ON-LINE. Projděte si bod po bodu.
Sledovali jsme zastupitelstvo ON-LINE. Projděte si bod po bodu.
Sledovali jsme zastupitelstvo ON-LINE. Projděte si bod po bodu.

Dnes, od 13 hodin, se v Národním domě uskutečnilo první letošní zasedání zastupitelstva města Prostějova. Přinesli jsme vám z něj podrobnou on-line reportáž.

16:17 První náměstek Jiří Pospíšil končí jednání zastupitelstva.16:16 Jaroslav Čížek (KSČM) otevírá téma prodeje skútru. Náměstek Pospíšil informuje, že Rada rozhodla o prodeji skútru nejlepší nabídce.16:15 "Myslel jsem, že za chodníky bojujete již od roku 1981?," ptá se v uvolněném tónu komunistického zastupitele Radek Zacpal z ODS16:12 Josef Augustin (KSČM) kritizuje stav chodníků v Prostějově.16:09 Náměstkyně Hemerková (ODS) gratuluje Jaroslavu Šlamborovi (KSČM) k zisku Čestné ceny v anketě Sportovec Olomouckého kraje.16:05 "Jak dopadla žaloba na město ve věci napadení smlouvy o smlouvě budoucí se společností Manthellan?" ptá se Danuše Pelikánová z TOP09. Podle sdělení náměstka Pospíšila dodávalo město minulý týden dodatečné materiály. Doplňuje také, že Nejvyšší soud zamítl dovolání Jana Navrátila ve stejné věci.16:00 "Máme připravenu architektonickou soutěž a předpokládáme vytvoření čtyř studií. Čekáme však na další vývoj ohledně průzkumu u KaS centra," doplňuje náměstek Fišer ke stavbě kulturně-společenského centra.15:58 Augustin chce zástupce Manthellanu na dubnovém zasedání zastupitelstva. Pospíšil slibuje seminář pro zastupitele. 15:53 Náměstek Fišer informuje o průběhu vrtů v rámci hydrologického průzkumu. "Poté investor posoudí, jak se k výsledkům postaví," uvedl. Augustin však chce vědět, co bude dál. Na stejné informace však čeká i Rada od společnosti Manthellan, odpovídá první náměstek Pospíšil.15:51 Zastupitel Augustin chce znát další informace ke stavbě Galerie společnosti Manthellan.15:47 Božena Sekaninová (ČSSD) kritizuje Radniční listy.  "Současné Radniční listy nesplňují matnou formu," říká. Ke kritice výběrového řízení se připojuje i Josef Augustin (KSČM).15:44 Alois Mačák (ČSSD) komentuje bezpečnost na vlakovém nádraží. Vyzývá k vyjádření ředitele Městské policie Jana Nagyho. "Nádraží věnujeme zvýšenou pozornost. Bezpečnostní situace se zlepšila," říká Nagy.15:42 Jaký je stav heren v Prostějově, ptá se Danuše Pelikánová z TOP 09. Jeden z úředníků magistrátů potvrzuje, že se připravuje mapa.15:39 Řeší se kvalita papíru Radničních listů, spor s Modřanskou či úklid chodníků.15:35 Další body byly projednány a jsme v bodě Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

15:32 Náměstek Pospíšil navrhuje stažení materiálu z programu a pokračování v jednání s manželi Koryčánkovými s cílem najít smírné řešení. Návrh byl schválen.15:30 Přestávka se mírně prodloužila, jednání pokračuje.15:21 Věc se protahuje a kluby ODS a ČSSD se odebírají k dvouminutové poradě. 14:52 Na pořadu je dohoda o narovnání s manželi Koryčánkovými.14:50 Jednání pokračuje.14:34 Schválena jsou i všechna další opatření, například úprava okolí zámku. Předsedají první náměstek Pospíšil vyhlašuje přestávku do 14:45.14:31 Stereotypní projednávání oživil Pavel Holík (ČSSD), který při pokusu dolét si vodu polil obrus před sebou.14:25 Schvalovány jsou i další opatření. Prostějované se tak mohou těšit například na regeneraci části sídliště Svobody či revitalizovaný rybník v Drozdovicích.14:18 "Rádi bychom, aby křizovatka byla vyřešena do konce letošního roku," informuje 1. náměstek kraje pro dopravu Alois Mačák (ČSSD). Akci budou financovat společně Olomoucký kraj, statutární město Prostějov a Správa železniční dopravní cesty.14:18 Schváleny jsou projekty do bodu 9.5. např. výstavba cyklostezky na Okružní či úprava obřadní síně Městského hřbitova. Projednává se bod 9.6. - křizovatka Olomoucká - Barákova. 14:12 Hlasuje se o rozpočtových opatřeních.14:11 Změněna je i zřizovací listina jeslí na sídlišti Svobody.14:09 Schválen je i bod 8.2 - přijetí dotace Olomouckého kraje na pořádání festivalu Wolkerův Prostějov. Letos je to 140 tisíc korun.14:06 Body 6 a 7 - náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným zastupitelům a vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství jsou schváleny bez diskuse, stejně jako rozpočtové opatření v bodě 8.1.14:05 Jaroslav Šlambor (KSČM) kritizuje projekt Zdravé město. Neodpovídá prý tomu, co by měl dělat. Zpráva je nicméně schválena.13:59 Alois Mačák (ČSSD) děkuje policistům Městské policie za odvedenou práci. Děkuji i náměstek Pospíšil a zastupitel-poslanec Pavel Holík (ČSSD). "Ne ve všech městech je činnost městské policie chválena," dodává Holík.13:58 Bod veřejná finanční podpora končí, podpořeny byly všechny předložené materiály (program zastupitelstva najdete zde)13:55 "Sociální komise bude rozdělovat ještě dalších 350 tisíc korun v budoucnu," informuje Pavel Holík (ČSSD) před hlasování o podpoře sociálních projektů. Materiál byl podpořen 26 hlasy.13:51 Schváleny jsou i finance na dětská hřiště.13:49 Josef Augustin (KSČM) kritizuje "informační dietnost" některých předkládaných materiálů.

13:45 Hlasování. Podpora stretegickým sportům je schválena 24 hlasy, stejně jako dalším sportům dokonce 27.13:44 "Peníze můžeme rozdělovat jen díky našemu dobrému hospodaření. Jiná města takovou podporu dávat nemohou," doplňuje radní Alois Mačák (ČSSD)13:43 Jan Navrátil: "Strategické sporty jsou zřejmě propagační sporty. Město by mělo být u příjemců řádně prezentováno." Náměstkyně Hemerková doplňuje, že na příští Radu přinese návrhy loga města.13:37 LHK Jestřábi Prostějov, kteří jsou v insolvenci, nedostanou peníze na účet, ale jsou jim propláceny faktury, vysvětluje 1. náměstek Pospíšil.13:35 Zastupitelka Pelikánová se ptá, proč mezi strategické sporty nepatří rafting, který je také celorepublikově úspěšný. "Je tu méně dětí než u sportů jako fotbal nebo hokej," vysvětluje předseda sportovní komise Pavel Smetana  (ČSSD)13:33 Ivana Hemerková: "Jsou to tradiční oddíly, nebo takové, které dobře reprezentují a zviditelňují město v rámci celé republiky."13:32 Diskutuje Danuše Pelikánová (TOP 09): "Jaký je rozdíl mezi strategickými a nestrategickými sporty?"13:29 Náměstkyně Hemerková upozorňuje, že Rada podporuje primárně mládežnické oddíly.13:28 Začíná projednávání veřejné finanční podpory pro strategické sporty.13:26 Zastupitelstvo schvaluje zprávu o činnosti Rady. Pro 27.13:23 "Klesá počet dětí," vysvětluje náměstkyně pro školství Ivana Hemerková (ODS).13:22 Josef Augustin (KSČM) chce znát důvody pro neudělení souhlasu s provozováním základní školy na Cyrilometodějském gymnáziu.13:16 Josef Augustin (KSČM) kritizuje prostory Národního domu jako nevyhovující pro zasedání zastupitelstva. "Je to nedůstojné," říká.13:15 EIA bude projednávána znovu veřejně.13:12 Jan Navrátil hovoří o stavbě Galerie a výběrovému řízení na propagaci a marketing města.13:10 Jako host vystupuje aktivista Jan Navrátil z Pro Prostějov.13:09 Po procedurálních záležitostech začíná vlastní zasedání zastupitelstva

13:04 Předsedající, 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil (ODS), zahájil jednání zastupitelstva

Poslat nový komentář