Statistici budou zjišťovat životní podmínky v domácnostech

Statistici budou zjišťovat životní podmínky v domácnostech
ilustrační foto

Český statistický úřad uskuteční celorepublikové šetření, ve kterém chce zjistit údaje o sociální a ekonomické situaci domácností. Šetření bude probíhat od soboty 23. února do 12. května. Vyškolení tazatelé navštíví přes 10 tisíc domácností, které náhodně vybral počítač. Šetření navazuje na předchozí ročníky, uskuteční se v souladu se zákonem o státní statistické službě.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2013 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.Občané z Olomouckého kraje mohou případné dotazy adresovat na pracovníka Krajské správy ČSÚ v Olomouci pověřeného šetřením "Životní podmínky 2013" paní Alici Smutnou (585 731 507).

(red)

Poslat nový komentář