Ke Galerii bude svolán seminář pro zastupitele

Ke Galerii bude svolán seminář pro zastupitele
Plánovaná Galerie Prostějov - ilustrační obrázek (zdroj: manthellan.cz)

Z diskuze na posledním jednání Zastupitelstva města Prostějova, vzešel od zástupců opozice požadavek uspořádat seminář, na kterém by investor prezentoval záměr výstavby Galerie Prostějov. Vedení města návrh přivítalo a ústy prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila přislíbilo svolání semináře pro zastupitele.

Investor, společnost Manthellan, hodlá postavit na místě dnešního Společenského domu multifunkční obchodní galerii. Žádost o bližší informace o projektu podal v bodu projednávání činnosti rady města zastupitel Josef Augustin. V současné době nejsou k dispozici žádné podrobnější informace, investor připravuje podklady pro řízení. "Po jejich vypracování je povinností investora informovat o dalším postupu radu města. Trvám na tom, aby všechny informace získali členové zastupitelstva a samozřejmě také veřejnost," uvedl Jiří Pospíšil. Podle jeho slov s pořádáním semináře pro zastupitele vedení města jednoznačně počítalo. K dané problematice se zastupitelé sešli již na třech seminářích.

(red)

Poslat nový komentář